Polski Ład wprowadza duże zmiany dla osób zarabiających na wynajmie nieruchomości. Nie będzie już możliwości amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych, co wpłynie na poziom dochodów z najmu. Jednocześnie w trakcie prac sejmowych wprowadzono przepis przejściowy, który daje podatnikom dodatkowy rok amortyzacji. Powstają jednak wątpliwości, jak należy stosować nowe przepisy.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 27 874 wyjaśniło, że zmiany wprowadzone w art. 22b ust. 1 i art. 22c ustawy PIT oraz w art. 16b ust. 1 i art. 16c ustawy CIT wyłączają z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych. Resort uzasadnia, że wartość tych składników majątku nie tylko nie spada z upływem czasu, lecz często rośnie. Tymczasem dzięki amortyzacji wynajmujący często unikają zapłaty podatku – po odjęciu odpisów danina wynosi „zero".

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: korzystne rozliczenie mieszkań jeszcze przez rok

Zmiany w amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że już w 2022 r. odpisy amortyzacyjne nie będą zaliczane do kosztów. Wynajmujący zyskują dodatkowy rok.

„Na podstawie przepisu przejściowego podatnicy będą mogli do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Podatnicy, którzy „będą w trakcie amortyzacji" budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych do 31 grudnia 2021 r., mogą kontynuować amortyzację tych składników, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r." – wyjaśnił wiceminister Jan Sarnowski.

To jednak nie koniec zmian. Najpóźniej od 2023 r. podstawową formą rozliczenia najmu prywatnego stanie się bowiem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. A to oznacza, że w 2023 r. osoby zarabiające na prywatnym wynajmie nie rozliczą już żadnych kosztów, np. wydatków na naprawy, wyposażenie czy odsetek od kredytu. Jeszcze w 2022 r. mogą stosować zasady obowiązujące na 31 grudnia 2021 r., czyli albo ryczałt, albo skalę podatkową.

– To dobrze, że ministerstwo wyjaśnia stosowanie tych przepisów, bo pojawia się wiele wątpliwości. Z odpowiedzi MF wynika, że ci, którzy kupili mieszkanie w 2021 r. lub wcześniej, mogą je amortyzować jeszcze przez rok. Jeśli nabędą lokal w 2022 r., nie będą już mieli takiej możliwości – mówi Artur Wiśniewski, specjalista rynku nieruchomości. Dodaje, że przy najmie prywatnym warto pospieszyć się z remontem lub zakupem wyposażenia, które przy rozliczeniu według skali będzie można odliczyć tylko w 2022 r.