Tag: amortyzacja

Baza klientów nie podlega amortyzacji

Nabycie bazy klientów nie musi stanowić wartości niematerialnej i prawnej, a co za tym idzie wynagrodzenie za nią może zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, jako koszt pośredni.

Dostosowanie firmowych systemów można odliczyć w czasie

Wydatki związane z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz Krajowego Systemu e-Faktur stanowią dla przedsiębiorców koszty pośrednie.

Możliwa jest wsteczna zmiana stawek amortyzacji podatkowej

Przepisy ustawy o CIT umożliwiają podatnikowi zmianę stawki amortyzacyjnej w odniesieniu zarówno do przeszłych, jak i przyszłych okresów, przy uwzględnieniu terminów przedawnień.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (6)

Wartość początkowa środków trwałych może być również rozpatrywana na gruncie prawa podatkowego. Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje kwestia ulepszenia i amortyzacji tych składników firmowego majątku.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

W przypadku gdy wartość początkowa wykupionego z leasingu samochodu jest równa lub niższa niż 10 tys. zł, podatnik może zrobić jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania tego składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym.

Jeśli nie ma odpisu bilansowego, nie będzie też podatkowego

Spółka nieruchomościowa może rozliczyć w kosztach CIT tylko część amortyzacji. Albo w ogóle.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (4)

Amortyzacja odzwierciedla stopniowe wykorzystanie potencjału korzyści ekonomicznych właściwych danemu środkowi trwałemu. Ma też wpływ na jego wartość początkową.

Mieszkanie w kosztach firmy? Jest furtka, ale ryzykowna

Przedsiębiorcy mają sposób na ominięcie zakazu amortyzacji. Choć fiskusowi może się nie spodobać.

Wydatki na wynajmowaną nieruchomość nie przepadną

Spółka może kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym po nabyciu go na własność.

Przedmioty nabyte w drodze spadku można amortyzować

Zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wtedy, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje składnik majątku, którego wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.