Tag: amortyzacja

Zakaz rozliczania kosztów nie tylko na mieszkania

Jeśli garaż jest integralną częścią budynku mieszkalnego, to w 2023 r. już nie będzie go można amortyzować.

Fiskus nie zgadza się na koszty w małżeństwie

Jeśli linia produkcyjna jest częścią wspólnego majątku, to żona nie może jej dzierżawić od męża.

Fiskus ogranicza amortyzację przez spółki nieruchomościowe

Zdaniem dyrektora KIS w przypadku nieruchomości, które nie są środkami trwałymi i tym samym nie są amortyzowane, podatnicy nie mają prawa do podatkowych odpisów.

Licencja end user jako wartość niematerialna i prawna

Przedsiębiorca, który nabył prawo do korzystania z programu komputerowego może je amortyzować.

Inwestycję w kondycję pracowników można amortyzować

Sposób, w jaki pracodawca może zamortyzować wyposażenie siłowni dla załogi, zależy od wartości poszczególnych urządzeń. Większe możliwości dają te kosztujące do 10 000 zł.

Podatku od przekształcenia da się uniknąć

W związku z koniecznością ustalenia dochodu z przekształcenia przystąpienie niektórych firm do estońskiego CIT może być niekorzystne z powodu istniejącej w ich bilansach wartości firmy, od której odpisy amortyzacyjne nie są kosztem podatkowym.

Amortyzacja środków trwałych będących we współwłasności

Współwłasność środka trwałego nie wyłącza możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Należy jednak w prawidłowy sposób określić wartość początkową takiego środka trwałego oraz wpływ ustaleń współwłaścicieli odnośnie do jego wykorzystywania na zasady dotyczące amortyzacji.

Projekt objaśnień ws. grup VAT już po konsultacjach

Wprawdzie Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup VAT, jednak w dalszym ciągu wiele kwestii wymaga doprecyzowania.

Domki, kajaki, żaglówki - jak amortyzować sezonowy biznes

Jeśli firmowy sprzęt jest wykorzystywany jedynie w wakacje, to tylko w tym okresie można go amortyzować.

Jak amortyzować domek kempingowy i kajak

Od sprzętu turystycznego udostępnianego letnikom tylko w czasie wakacji przedsiębiorca ujmuje odpisy w kosztach jedynie w lipcu i sierpniu. Dzieli wtedy ich roczną kwotę przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12.