Projekt zmian podatkowych, tzw. Polski Ład, oznacza koniec karty podatkowej. Od 2022 r. nie przystąpią już do niej nowe osoby. Zmienią się też zasady opłacania składki zdrowotnej.

„Opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Czytaj także:

"Polski Ład" PiS: jak uciec przed większą składką zdrowotną

Wykluczeni zostaną również ci, którzy będą w kolejnych latach kontynuować rozliczenie kartą, ale zdecydują się zmienić formę opodatkowania. Jeśli np. podatnik płacący w 2022 r. kartę przejdzie od 2023 r. na stawkę liniową 19 proc., to w 2024 r. nie będzie już mógł wrócić na kartę.

Polski Ład zmienia też sposób rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyniesie ona co do zasady 9 proc. dochodu podatnika. Dotychczas można było odjąć od podatku 7,75 proc. podstawy tej składki, z czego korzystali również kartowicze. Teraz nikt nie będzie miał takiej możliwości, co oznacza podwyżkę podatku.

Projekt przewiduje specjalne zasady płacenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na karcie podatkowej. Będą płacić 9 proc. od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, łącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Przypomnijmy, że karta jest specjalnym sposobem rozliczenia, dostępnym dla wybranych zawodów, głównie rzemieślników. Mogą z niej korzystać również fryzjerzy, kosmetyczki, taksówkarze, hotelarze (do 12 pokoi) czy korepetytorzy. Podatek płaci się niezależnie od przychodów. Jego wysokość wynika z decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy teraz rozliczają się inaczej, nie będą już mogli złożyć w 2022 r. wniosku o opodatkowanie kartą. Ani zmienić zasad rozliczenia w trakcie obecnego roku podatkowego. Do karty mogą natomiast dołączyć rozpoczynający nową działalność przed 31 grudnia 2021 r. Wówczas będą mieli prawo do kontynuacji.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne