Ulga na ekspansję: wydatki na wynagrodzenia pracowników bez odliczenia

Ulgą na ekspansję w zakresie wydatków pracowniczych objęte są tylko te na zakup dla nich biletów lotniczych oraz na ich zakwaterowanie i wyżywienie. Firma nie może odliczyć pensji za opracowanie przez nich dokumentacji ofertowej czy przetargowej.

Publikacja: 22.02.2024 06:56

Ulga na ekspansję: wydatki na wynagrodzenia pracowników bez odliczenia

Foto: Adobe Stock

Zmiany podatkowe wprowadzone przez poprzedni rząd tzw. Polskim Ładem wywołały spory zamęt i przyprawiły o ból głowy niejedną księgową. Niemniej w pakiecie były też rozwiązania, które miały ulżyć przedsiębiorcom i wynieść polską gospodarkę na wyższy poziom. Wśród tych kilku nowych preferencji znalazła się m.in. tzw. ulga na ekspansję zwana też prowzrostową. Okazuje się jednak, że także te korzystne zmiany budzą wątpliwości, a spory fiskusa z przedsiębiorcami już zaczęły trafiać na wokandy sądów. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. I niestety nie jest on korzystny dla podatników. 

Jaki wydatek daje ulgę na ekspansję

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że w 2023 r. spodziewa się wzrostu sprzedaży określonych produktów względem 2021 r. Podatniczka szczegółowo opisała jakie wydatki w 2022 r. służyły uzyskaniu wzrostu przychodów ze sprzedaży. Na tej liście znalazły się m.in. działania promocyjno-informacyjne przez aktywną stronę internetową oraz konto w mediach społecznościowych na Facebooku. A także reklamy kupowane w czasopismach branżowych. Spółka podkreśliła też, że ważnym aspektem działań promocyjno-informacyjnych jest uczestnictwo wybranych pracowników w branżowych konferencjach i kongresach. Jednym był kongres biogazu.

Podatniczka miała kilka wątpliwości co do ulgi na ekspansję. Konkretnie chciała m.in. potwierdzenia, że preferencją objęte są koszty ofertowe w postaci wydatków na wynagrodzenia wybranych pracowników działu handlowego, konstrukcyjnego i technologicznego za czas pracy na przygotowanie kalkulacji cenowej produktów na potrzeby dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu oraz w celu składania ofert.

Czytaj więcej

Ulga na ekspansję: jak z niej skorzystać, unikając problemów

I w tej części fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem podatniczki. Przede wszystkim stwierdził, że kongres nie może być utożsamiany ze zdarzeniem, jakim są targi. Ustawodawca w art. 18eb ust. 7 pkt 1 lit. a ustawy o CIT za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje wyłącznie te na uczestnictwo w targach. Zatem w ocenie urzędników nie jest zasadnym, aby ulgę stosować do wydatków związanych z innymi wydarzeniami niż targi np. z uczestnictwem w kongresach. 

Co do wydatków na wynagrodzenia pracowników za wskazany przez spółkę czas pracy wyjaśnił, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w związku z ulgą na ekspansję są te z art. 18eb ust. 7 pkt 1 lit. b-c ustawy o CIT. A to wydatki na zakup biletów lotniczych dla pracowników oraz ich zakwaterowania i wyżywienia. Spółka poszła do sądu, ale przegrała. 

Pensje pracowników bez ulgi na ekspansję

Białostocki WSA przypomniał, że ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz firm niepowiązanych. Sąd zgodził się z fiskusem, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie ustawodawca przewidział do odliczenia są wydatki na zakup biletów lotniczych dla nich oraz koszty ich zakwaterowania i wyżywienia. A skoro tak, to sporne wydatki na wynagrodzenia pracownicze za czas przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym firmom nie podlegają uldze. 

WSA zauważył jedynie, że z goła inna sytuacja miałaby miejsce w przypadku, gdyby skarżąca zleciła wykonanie dokumentacji przetargowej czy ofertowej firmie zewnętrznej. Wówczas w grę wchodziłby art. 18eb ust. 7 pkt 5 ustawy o CIT. Wyrok nie jest prawomocny. 

Sygnatura akt: I SA/Bk 465/23.

Konrad Piłat
doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec&Partnerzy

Zarówno interpretacja, jak i wyrok oparte są na twierdzeniu, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w ramach ulgi na ekspansję są wymienione w art. 18eb ust. 7 pkt 1 lit. b oraz c wydatki na zakup biletów lotniczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. W mojej ocenie jest ono błędne. Z brzmienia przepisu wynika jedynie, że w przypadku uczestnictwa w targach podatnik nie może uwzględnić biletów, zakwaterowania i wyżywienia innych osób niż pracownicy. Natomiast nie oznacza to, że koszty udziału pracowników w przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu lub w celu składania ofert innym podmiotom nie mogą być uwzględnione. Uważam, że takie ograniczenie nie wynika ani z wykładni literalnej, ani celowościowej. Warto zatem monitorować orzecznictwo – być może kolejne wyroki będą korzystne dla podatników.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek