Co począć z pięcioletnim samochodem, który był wykorzystywany w biznesie? Można go sprzedać albo przekazać do prywatnego użytku tych, którzy go użytkowali. To drugie rozwiązanie wybrali wspólnicy spółki partnerskiej, którzy zwrócili się do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji w sprawie skutków podatkowych takiego działania.

W opisanej sytuacji samochód był wykorzystywany przez spółkę od 2013 r. Wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o wycofaniu tego środka trwałego ze spółki i przekazaniu go na cele prywatne wspólników. Ma się tak stać w związku z wiekiem i przebiegiem pojazdu, a co się z tym wiąże – rosnącymi kosztami serwisu i większym ryzykiem awarii.

We wniosku o interpretacje wskazano, że wspólnicy mają po 50 proc. udziałów w spółce. Nie są jednak pewni, jak ustalą sposób użytkowania wspólnego samochodu po tym, jak przestanie być majątkiem biznesowym. Rozważają dwie opcje: albo będą mieli w nim po połowie udziałów, albo jeden z nich obejmie ich 95 proc., a drugi 5 proc. Wspólników interesowało, czy ustalenie innego niż niż dotychczas udziału w użytkowaniu wspólnego samochodu wpłynie na opodatkowanie.

W wydanej 12 października interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej stwierdził, że wspólnicy nie będą z tego tytułu podlegali podatkowi dochodowemu – ani jako spółka, ani jako wspólnicy. Wycofanie składnika majątku ze spółki nie spowoduje w tym przypadku powstania przychodu, przedsięwzięcie było bowiem nieodpłatne. Spółka nie zapłaci zatem od tej operacji podatku dochodowego.

Czytaj też:

Rozliczenie sprzedaży samochodu wycofanego z firmy

Jakie skutki w VAT ma wycofanie auta osobowego z działalności

Pułapki sprzedaży poleasingowego auta

Jak wywiedziono w interpretacji, odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego będącego środkiem trwałym przez spółkę partnerską do majątku prywatnego jej wspólników, dochodzi niewątpliwie do zbycia tego samochodu. W wyniku tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności samochodu ze spółki (posiadającej odrębny majątek) na jej partnerów. Niemniej jednak, w zamian za przeniesienie prawa własności, spółka nie uzyska bowiem żadnych korzyści majątkowych.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

W interpretacji stwierdzono także, że wycofanie samochodu ze spółki będzie dla wspólników neutralne podatkowo niezależnie od tego, w jaki sposób wspólnicy ustalą udziały w składniku majątku po jego wycofaniu ze spółki. Majątek osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki partnerskiej nie jest prawnie wyodrębniony z jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku spółki na potrzeby osobiste jej wspólników nie powoduje powstania przychodu po stronie tychże.

numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.401 1.435.2018.3.DJD