Rząd przyjął we wtorek dwa projekty istotne dla firm: nowej ordynacji podatkowej oraz ustawy o rzeczniku praw podatnika. Nowa ordynacja, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., ma zapewnić przedsiębiorcom większą ochronę i jednocześnie zwiększyć skuteczność poboru podatków.

Czytaj też:

Projekt nowej ordynacji podatkowej: jak wyważyć racje fiskusa i podatnika

Rzecznik praw podatnika - czy jest potrzebny

– Zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż poprawią sytuację przedsiębiorców w relacjach z administracją skarbową. Jednym z najciekawszych rozwiązań będą mediacje. Dotychczas urzędnicy obawiali się negocjować z podatnikami spornych kwestii, by nie narażać się na posądzenie np. o zachowania korupcyjne – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nowa procedura zakłada procedurę rozwiązywania sporów z udziałem pośrednika, czyli mediatora, którego rolę będzie mógł pełnić rzecznik praw podatnika. Strony będą dokonywać swobodnego, wspólnego wyboru mediatora z listy prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Innym ciekawym rozwiązaniem będzie umowa o współdziałanie, zawierana przez przedsiębiorcę z szefem KAS. Transparentna firma, która będzie informować fiskusa o wszelkich istotnych kwestiach mogących mieć wpływ na wysokość danin, zyska m.in. pewność, że rozlicza się prawidłowo.

Projekt reguluje też zasady przedawnienia. Obecnie okres, który co do zasady wynosi pięć lat, może być wielokrotnie przedłużany. Od 2020 r. przerywanie i zawieszanie biegu terminu przedawnienia zostanie mocno ograniczone. Zasadą będzie trzy- lub pięcioletni termin przedawnienia wymiaru podatku (w zależności od rodzaju podatku) oraz pięcioletni okresu przedawnienia jego poboru. W przypadku osób fizycznych uzyskujących przychody z np. wyłącznie z umowy o pracę, okres przedawniania wymiaru PIT zostaje skrócony do trzech lat.

– To zmiana na korzyść w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami – mówi Przemysław Pruszyński.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Administracja będzie też zwracała podatnikowi nadpłatę bez wydawania decyzji, chyba że została ona określona w nieprawidłowej wysokości w deklaracji lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Ma to uprościć i przyspieszyć rozpatrywanie spraw.

Już z początkiem 2020 r. ma rozpocząć działalność rzecznik praw podatników, który będzie mógł interweniować w ich imieniu, występować z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej czy o wydanie interpretacji ogólnej. Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu