Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły podatkowych ulg dla inwestorów. To jeden z elementów podatkowego restartu gospodarki zapowiedzianego w Polskim Ładzie.

Nową ulgę dostaną firmy wchodzące na nowe rynki. Najpierw rozliczą w podatkowych kosztach wydatki na badanie rynku, szukanie nowych klientów, dopuszczenie towarów do sprzedaży, marketingowe i promocyjne. Potem odliczą je w 100 proc. od dochodu (ale nie więcej niż 1 mln zł rocznie). Warunek to zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów o min. 30 proc. (w ciągu dwóch lat).

Druga propozycja to tzw. ulga konsolidacyjna. Dla przedsiębiorstw, które przejmują inne firmy. Zaliczą do podatkowych kosztów wydatki związane z konsolidacją, np. na obsługę prawną, audyt, wycenę. Potem odliczą je od dochodu.

Nowe korzyści dostaną też firmy wchodzące na giełdę. Wydatki związane z pierwszą ofertą publiczną, np. na przygotowanie prospektu, usługi doradcze, opłaty notarialne i skarbowe będą rozliczane w preferencyjny sposób.

Będzie także specjalne zwolnienie dla tych, którzy inwestują w giełdowych debiutantów. Jeśli inwestor zachowa akcje przez trzy lata nie zapłaci podatku przy ich sprzedaży.

Ministerstwo Finansów zamierza też złagodzić warunki estońskiego CIT. Przypomnijmy, że to ulga dla spółek z o.o. i akcyjnych, które zarobione pieniądze przeznaczają na inwestycje. Podatek zapłacą dopiero wtedy, gdy zdecydują się na wypłatę zysku wspólnikom. Ale obowiązujący od 1 stycznia br. system rozliczeń jest ograniczony licznymi warunkami. W przyszłym roku już ich tyle nie będzie. Zniesiony zostanie limit przychodów (teraz 100 mln zł rocznie). Nie będzie wymogu minimalnych nakładów na inwestycje. Estoński CIT zostanie też otwarty dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, a także dla spółdzielni. Ministerstwo Finansów zapowiedziało także zniesienie tzw. podatku na wejście, wynikającego z korekty rozliczeń (czyli od różnicy między wynikiem podatkowym a bilansowym). Będzie on płacony tylko wtedy, gdy firma wyjdzie z estońskiego CIT przed upływem czterech lat.

Nowości dla inwestorów mają obowiązywać już w 2022 r. Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że najprawdopodobniej znajdą się w jednym projekcie nowelizacji ustaw podatkowych, razem ze zmianami dotyczącymi kwoty wolnej od PIT czy zasad rozliczania składki zdrowotnej.