Porównanie swojej pensji do pensji innych pracowników musi być zasadne

Jedyny zatrudniony na danym stanowisku nie wywalczy dodatkowych pieniędzy, powołując się na rzekomo lepszą sytuację osób na niższych posadach.

Publikacja: 01.12.2023 03:00

Porównanie swojej pensji do pensji innych pracowników musi być zasadne

Foto: Adobe Stock

Taki wniosek płynie z nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, który prawie w całości oddalił powództwo zatrudnionej na stanowisku kierownika gospodarczego jednej ze szkół. Pracownica pozwała placówkę z powodu rzekomej dyskryminacji, której przyczyn upatrywała w swojej działalności związkowej. Do jej obowiązków należało m.in. prowadzenie spraw kadrowych pracowników niepedagogicznych, przygotowywanie harmonogramów pracy osób skazanych pracujących na rzecz szkoły i kontakt z kuratorami sądowymi.

W jej ocenie była niekorzystnie traktowana na tle innych pracowników, których wynagrodzenia – w jej ocenie – rosły szybciej niż jej własne. Próbowała wykazać, że jej stanowisko wymaga wyższych kwalifikacji.

W odpowiedzi na pozew szkoła odparła zarzut o dyskryminację i wskazywała, że podwyżki dla pracowników przyznawane są w porozumieniu z urzędem miasta, a kierowniczka gospodarcza nigdy nie była w nich pomijana. Próbę ustalenia wysokości odszkodowania poprzez porównywanie wynagrodzenia i wysokości dodatków otrzymywanych przez osoby na stanowiskach takich jak główny księgowy, pomoc kuchenna czy woźny uznała zaś za bezcelowy. Zwróciła uwagę, że inny jest charakter pracy i zakres odpowiedzialności.

Czytaj więcej

Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca to nadgodziny

Rozpatrując sprawę, sąd przypomniał, że żądając odszkodowania, skarżąca powinna wykazać nie tylko to, że inni pracownicy byli korzystniej od niej wynagradzani. Musiałaby również udowodnić, że ci, do których sama się porównuje, wykonywali pracę jednakową lub o jednakowej wartości, jak ona; lub też, że jednakowo wypełniali takie same obowiązki.

Sąd wskazał, że nie może ukształtować wynagrodzenia za pracę, jeśli jego wysokość mieści się w granicach określonych przepisami prawa i zapisami umowy o pracę. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest naruszanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Sam zaś wymóg jednakowego wynagrodzenia dotyczy przypadków, gdy pracownicy wykonują tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości; a zatem praca niejednakowa lub niejednakowej wartości może być różnie wynagradzana. Prace jednakowe – jak wyjaśnił sąd – to takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywana, warunków, w jakich są świadczone, a także ilości oraz jakości; a wszystkie te cechy muszą być rozpatrywane łącznie.

Sąd przypomniał, że żaden z pracowników szkoły – a więc również żaden z tych, do których porównywała się skarżąca – nie miał takich jak ona obowiązków i nie wykonywał takiej samej pracy. Nie dopatrzył się nieprawidłowości w kwestii wynagrodzeń, zwracając między innymi uwagę na fakt, że wynagrodzenie woźnych wzrastało z uwagi na wliczenie do niego dodatków specjalnych. Za naruszenie zasady równego traktowania uznał jedynie fakt, że skarżąca nie dostała dodatku specjalnego w związku z działaniami na rzecz ukraińskich uczniów. I za to przyznał jej odszkodowanie.

Sygnatura akt: IX P 380/22

Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony