Tag:

Mobbing/Molestowanie/Dyskryminacja

Powiązane

Kadry

Równość i przejrzystość wynagrodzeń – jak budować strategię płac w spółce?

Najpóźniej w czerwcu 2026 roku Polska musi implementować unijną dyrektywę 2023/970 ws. przejrzystości wynagrodzeń. Jednak już teraz firmy powinny zacząć przygotowywać się do wdrożenia nowych zasad. Jak one wpłyną na zarządzanie zatrudnionymi w przedsiębiorstwach?

Sąd przyjrzy się firmowemu dochodzeniu

Odpowiednio przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszenia dyskryminacji czy mobbingu pomoże obronić się przed zarzutami pracowników.

Małgorzata Kurzynoga, Krzysztof Kurosz: Od kiedy liczyć przedawnienie?

Efektywna ochrona równości wynagrodzeń powinna uzależniać bieg przedawnienia od tego, czy pracownik uświadomił sobie dyskryminację.

Jawność wynagrodzeń tuż-tuż

Unijna dyrektywa wprowadza rozwiązania, które mają zagwarantować równość wynagrodzeń oraz zapobiec dyskryminacji ze względu na płeć. Największe wymagania w tym zakresie będą musieli spełnić najwięksi pracodawcy.

Michał Płociński: Uprzedzony jak liberalna europosłanka. Kogo dyskryminuje Danuta Hübner?

Czy ludzie uważający siebie za supertolerancyjnych w ogóle dopuszczają myśl, że sami też mogą dyskryminować, hejtować, być mocno uprzedzonymi? Przecież gdyby to samo, co Danuta Hübner, napisał ważny prawicowy europoseł o transkobietach, byłaby chryja na połowę liberalnych mediów.

Mobbing i molestowanie w prokuraturze? Powołano specjalny zespół śledczych

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał zespół do spraw przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym i molestowania.

Zwolnienie za mniejszą dyspozycyjność – czy szef dopuszcza się dyskryminacji?

Wytypowanie do zwolnienia pracownika, przebywającego na długotrwałym urlopie bezpłatnym i korzystającego w tym czasie z innego źródła utrzymania, stanowi obiektywne i racjonalne kryterium doboru do wypowiedzenia umowy o pracę, co nie świadczy o charakterze dyskryminacyjnym zwolnienia.

Kodeksy etyczne pomagają tępić naganne zachowania

Prawo nie nakazuje tworzyć kodeksów etycznych - antymobbingowych, antydyskryminacyjnych czy przeciwdziałających molestowaniu. Ale bez nich jest znacznie większe ryzyko, że w firmie będą te zjawiska występować.

Ciąża i macierzyństwo ważniejsze od interesów pracodawcy

Zadawanie pytań o plany związane z powiększeniem rodziny zakazane jest zarówno na etapie rekrutacji, jak i podczas podejmowania innych decyzji dotyczących zatrudniania pracownicy.

Małgorzata Kurzynoga: Przepisy o luce płacowej wprowadzą rewolucję w ogłoszeniach o pracę

Informowanie przed rekrutacją o proponowanej pensji wraz z zakazem sprawdzania historii zarobków mogą przyczynić się do zwalczania nierówności w wynagrodzeniach.