Tag:

Mobbing/Molestowanie/Dyskryminacja

Powiązane

Kadry

Sąd: Za tę samą pracę to samo wynagrodzenie

Oferowanie wyższych stawek nowym pracownikom tylko dlatego, że firma pilnie potrzebuje kadry, może oznaczać dyskryminację tych już zatrudnionych.

Prawo europejskie musi być stosowane z urzędu

Sędziowie i prokuratorzy mają obowiązek stosowania zasad ochrony wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz z dyrektyw unijnych dotyczących zakazu dyskryminacji bez względu na to, czy przywoła je strona postępowania.

Nowy Jork z nowym prawem antydyskryminacyjnym ze względu na wagę

Miasto wprowadziło ustawę zakazującą dyskryminacji ze względu na wagę. Dzięki przepisom waga ma być cechą chronioną na równi z m.in. rasą i płcią.

Stwierdzenie dyskryminacji bazuje na porównaniach

Przy stosowaniu przepisów antydyskryminacyjnych mniej korzystne traktowanie można stwierdzić poprzez porównanie osoby przypuszczalnie dyskryminowanej do innej osoby w podobnej sytuacji, tzw. komparatora.

Goldman Sachs zapłaci 215 mln dolarów za dyskryminację ze względu na płeć

Bank zawarł ugodę w głośnej sprawie dyskryminacji płacowej ze względu na płeć na miesiąc przed procesem. Musi zapłacić 215 mln dolarów i wdrożyć nowe procedury.

Pracownicy magistratu bez chusty, krzyżyka i znaczka partii

Pracownicy urzędów i instytucji publicznych mogą być objęci w miejscu pracy zakazem noszenia wszelkich widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe - uważa rzecznik generalny TSUE.

Treść ogłoszenia o pracę może świadczyć o dyskryminacji

W prawie unijnym dyskryminację bezpośrednią można stwierdzić, nawet jeśli nie ma żadnego możliwego do zidentyfikowania skarżącego, który twierdzi, że stał się ofiarą takiej dyskryminacji.

Kobiety na rynku pracy wciąż mają gorzej od mężczyzn

Pomimo obaw pandemia Covid-19 nie spowodowała wzrostu bezrobocia pań z powodu ich licznego zatrudnienia w usługach.

Sędzia Żurek ma wrócić do orzekania w macierzystym wydziale - zdecydował sąd

Sąd Okręgowy w Katowicach nakazał przywrócić sędziego Waldemara Żurka do orzekania w macierzystym wydziale Sądu Okręgowego w Krakowie. Pięć lat temu sędzia został przymusowo przeniesiony do innego wydziału przez ówczesną prezes SO w Krakowie, a obecnie szefową Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Dostawała mniej za podobną pracę. Sprawę rozstrzygnie Sąd Najwyższy

SN rozstrzygnie, na jakiej podstawie prawnej można dochodzić roszczeń za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.