Tag: Mobbing/Molestowanie/Dyskryminacja

Powiązane

Kadry

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Trzeba respektować ogólne zasady Wspólnoty

Jeżeli przepis prawa krajowego stoi na przeszkodzie pełnemu i skutecznemu wdrożeniu prawa unijnego, to sąd krajowy powinien odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego naruszających wspólnotową ochronę prawną podmiotu.

Pracodawca nie może biernie przyglądać się mobbingowi

Następcze działania pracodawcy, podejmowane po stwierdzeniu zachowań współpracowników o charakterze mobbingowym, które nie przyniosły realnych efektów, nie zwolnią go z odpowiedzialności za te zachowania, jeśli nie podejmował żadnych działań zapobiegawczych.

Pokrzywdzeni przez księży przełamują strach i zgłaszają krzywdę. W 2021 r. zrobiło to 155 osób

Aż 155 przypadków wykorzystania seksualnego osoby małoletniej trafiło w 2021 roku do struktur kościelnych. Sprawy dotyczyły 139 duchownych.

Sztuczna inteligencja może dyskryminować

Brak przejrzystości działania algorytmów AI może też rodzić wątpliwości czy decyzje podejmowane na ich podstawie nie są stronnicze i zmanipulowane – pisze Julia Wawrzyńczak z Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

TSUE: kiedy można rozstać się z pracownikiem, który stracił zdrowie

Pracodawca nie powinien zwalniać pracownika, który stał się niepełnosprawny, lecz przenieść go na inne stanowisko, o ile nie stanowi to nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia dla firmy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik był zatrudniony na stałe czy na czas określony - orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Pozytywna dyskryminacja jest dopuszczalna, a czasem wskazana

Aby uzyskać równość w miejscu pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami, pracodawca może na pewien czas pogorszyć sytuację mężczyzn. Celem musi być wyrównywanie szans pracowników obu płci poprzez zmniejszenie faktycznych nierówności.

Zakaz noszenia krzyżyka w pracy to dyskryminacja. Zwolniona pielęgniarka wygrała w sądzie

Jak podaje Aleteia.org, portal prowadzony przez świeckich katolików, katolicka pielęgniarka zwolniona przez szpital w Surrey w Anglii z powodu noszenia łańcuszka z krzyżykiem wygrała w sądzie sprawę o dyskryminację w miejscu zatrudnienia.

Arkadiusz Turczyn: Kryteria mobbingu

Wedle art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., dalej jako k.p.) pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi (§ 1); mobbing oznacza działania lub zachowania pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Weryfikacja szczepień w firmie na ryzyko pracodawcy

Obecnie brakuje jednoznacznej podstawy prawnej do uzyskiwania informacji o statusie szczepienia pracowników. Pracodawca nie może więc czuć się bezpiecznie, rozróżniając osoby zaszczepione i niezaszczepione.