Tag: Mobbing/Molestowanie/Dyskryminacja

Powiązane

Kadry

Spór o męski uniform dla transpłciowej kobiety. RPO: oddalić skargę Ziobry

Osoba transpłciowa, przyjęta do pracy w firmie ochroniarskiej, odmówiła pracy w męskim uniformie, gdyż czuje się kobietą. Sąd przyznał jej rację, ale Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku. Jej oddalenia domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

Jakub Sewerynik: Czego może nas nauczyć włoski SN

Umieszczenie krucyfiksu na ścianie klasy nie stanowi zachowania dyskryminującego, pod warunkiem że jest to zgodne z wolą szkolnej społeczności.

W sprawach o dyskryminację pierwszeństwo mają przepisy unijne

Wymogi związane z wyznaniem i przynależnością do kościoła mają charakter niedyskryminujący tylko wtedy, gdy religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy.

Czy otyłość może stanowić przesłankę dyskryminacji pracownika

Żadne przepisy unijne nie zawierają zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość jako taką. Jednak otyłość może być uznana za niepełnosprawność, a to już jest przesłanka dyskryminacyjna.

Uzasadnione przyczyny nierównego traktowania

Ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług może być uzasadnione nadrzędnym względem interesu ogólnego. Musi być jednak odpowiednie do realizacji zamierzonego celu i nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia.

Różne pensje w spółkach z grupy kapitałowej trzeba uzasadnić - wyrok TSUE ws. Tesco Stores

Pracownicy zatrudnieni w spółkach holdingu, wykonujący pracę tego samego rodzaju lub o takiej samej wartości, powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie, niezależnie od płci i miejsca świadczenia pracy.

Zróżnicowanie pracowników związane z „dyskryminacyjną" cechą

Gdy jakiekolwiek zróżnicowanie pracowników jest związane z „dyskryminacyjną" cechą, zróżnicowanie to jest co do zasady niedopuszczalne. Odniesienie nie musi dotyczyć innych osób, pozbawionych dyskryminacyjnej cechy.

Stanisław Trociuk, zastępca RPO o wyborze nowego rzecznika. Magdalena Rycak z Kancelarii Prawa Pracy i HR o mobbingu

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich to urząd opisany w Konstytucji i tylko legalny rzecznik może mnie z nich zwolnić – mówi zastępca RPO Stanisław Trociuk pytany co, jeśli Sejm nie wybierze nowego rzecznika do połowy lipca. Z kolei drugi gość Wojciecha Tumidalskiego w programie "Rzecz o prawie" mec. Magdalena Rycak z Kancelarii Prawa Pracy i HR radzi jak postępować z oskarżeniami o mobbing.

Dyskryminacja bezpośrednia: ochrona także dla obrońcy ofiary dyskryminacji

To, że udział w obronie osoby dyskryminowanej nie został w żaden sposób sformalizowany, nie może być przeszkodą w uznaniu, że obrońcy przysługuje taka sama ochrona, jak ofierze dyskryminacji.