Transgraniczne reorganizacje spółek – zmiany od 15 września

Dzięki transgranicznemu przekształceniu krajowa spółka będzie mogła przenieść swoją siedzibę do innego państwa Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy EOG. Wprowadzono nowy typ podziału spółki - poprzez wyodrębnienie. Z drugiej strony istotnie zmieniono model weryfikacji legalności transgranicznej reorganizacji.

Publikacja: 22.09.2023 02:00

Transgraniczne reorganizacje spółek – zmiany od 15 września

Foto: Adobe Stock

15 września 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z 16 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, stanowiąca implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, wprowadza daleko idące zmiany w obszarze transgranicznych oraz krajowych reorganizacji. Dzięki nim, możliwe stały się do przeprowadzenia operacje transgraniczne nieznane dotychczas w polskim porządku prawnym, takie jak np. transgraniczny podział czy tez transgraniczne przekształcenie.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości