Finanse

Pensjonat w mieście z wyższym podatkiem od nieruchomości

Fotorzepa, Mac Maciej Kaczanowski
Osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne na terenach miejskich muszą płacić podatek od nieruchomości tak jak przedsiębiorcy
Potwierdził to minister finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 10 416.
Budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej obciążone są wyższą stawką podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą nie uważa się jednak wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza pięciu. Dzięki temu budynki takie objęte są niższą stawką podatku od nieruchomości.
Jak jednak podkreślono w zapytaniu poselskim, przepis krzywdzi właścicieli gospodarstw rolnych, którzy wynajmują pokoje w małych miastach. Są oni bowiem traktowani na równi z prowadzącymi ośrodki wypoczynkowe i hotele. Nie sprzyja to rozwojowi agroturystyki. Dlatego poseł proponuje, aby niższą daninę płacili też właściciele gospodarstw agroturystycznych w  miastach o liczbie mieszkańców do 5 tys. O zakresie ulg i zwolnień decydują przesłanki ekonomiczne i społeczne Co na to minister finansów? Podkreślił, że rozwiązanie przyjęte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ukierunkowane jest na rozwój agroturystyki i celem jego wprowadzenia było udzielenie wsparcia osobom ze społeczności wiejskiej. Służy temu w szczególności zawarcie dodatkowego – poza położeniem nieruchomości – warunku dla beneficjentów, czyli posiadania miejsca pobytu w gminie na terenie wiejskim. Minister przypomniał też, że zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego" PWN agroturystyka oznacza wypoczynek w gospodarstwach wiejskich organizowany dla mieszkańców miast. Dlatego ustawodawca ograniczył zakres preferencji wyłącznie do nieruchomości położonych poza granicami miast. Ma do tego prawo, gdyż z konstytucji wynika, że w drodze ustawy można stanowić wyjątki od zasady powszechności opodatkowania, dowolnie kształtując zakres zwolnień. Również Trybunał Konstytucyjny potwierdza, że o zakresie ulg i zwolnień podatkowych decydują przesłanki ekonomiczne i społeczne. Te zasady można odnieść również do sposobu opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych w celach związanych z agroturystyką. Odnosząc się do propozycji przyjęcia korzystniejszych rozwiązań dla gospodarstw w miastach do 5 tys. mieszkańców, minister przypomniał, że ustawodawca przewidział możliwość wprowadzenia na poziomie lokalnym preferencji w opodatkowaniu. Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podczas określania wysokości stawek podatku od nieruchomości od gruntów i budynków rada gminy może różnicować ich wysokość, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności. Ponadto może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). Jednostki samorządu terytorialnego mogą więc samodzielnie kształtować politykę podatkową, uwzględniając specyficzne okoliczności. Nie ma potrzeby wprowadzania do ustawy rozwiązań o charakterze systemowym. Czytaj w serwisach: Samorząd » Finanse » Podatki i opłaty » Opłaty lokalne, targowe, miejscowe, uzdrowiskowe Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Agroturystyka
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL