Jeśli urząd zabezpieczył zaległość podatkową, to nie mógł naliczać odsetek za zwłokę

Podatnicy, którzy zapłacili odsetki za zwłokę, mimo że organ podatkowy zabezpieczył spłatę podatku, zajmując majątek, mogą ubiegać się o ich zwrot
Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że przepisy pozwalające fiskusowi na naliczanie takich odsetek były niezgodne z konstytucją.Chodzi o art. 54 ust. 1 pkt ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2003 r. Przepis ten był sprzeczny z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim pozwalał naliczać odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za okres zabezpieczenia.Chodziło o sytuację, gdy przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe fiskus dokonał zajęcia środków pieniężnych, rzeczy lub praw majątkowych, a uzyskane kwoty zostały następnie zaliczone na poczet zaległości podatkowej.Zakwestionowany przepis nie pozwalał naliczać odsetek, jeżeli w postępowaniu zabezpieczającym organ podatkowy, przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub przed upływem terminu płatności podatku, dokonał zajęcia majątku, a uzyskane kwoty zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych. Ustawodawca odstąpił od zasady nalicz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL