Zatrudnię prezesa do czasu odwołania go z funkcji w zarządzie

Jeśli prezes spółki ma umowę o pracę trwającą "do dnia odwołania go z pełnienia funkcji członka zarządu", to możesz ją traktować jako umowę na czas wykonania określonej pracy
Przeważnie członka (prezesa) zarządu spółki kapitałowej wiążą ze spółką dwa odrębne stosunki prawne. Jednym z nich jest stosunek organizacyjny (korporacyjny) wynikający z aktu powołania (np. art. 201 § 4 kodeksu spółek handlowych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, art. 368 § 4 k.s.h. dla spółki akcyjnej).Z kolei prowadzenie spraw spółki odbywa się na podstawie zupełnie innego stosunku prawnego, np. umowy cywilnoprawnej lub kontraktu menedżerskiego. Może też wynikać ze stosunku pracy. Wówczas zakres obowiązków związany z prowadzeniem spraw spółki będzie wyznaczała umowa o pracę.Umowa o pracę z członkiem zarządu podlega kodeksowi pracy. Zatem spółka może dowolnie wybrać rodzaj zawieranego kontraktu, np. na czas nieokreślony lub terminowy (art. 25 § 1 k.p.). Często strony nie formułują wprost, jaką umowę zawierają. Wówczas jej charakter wynika z zapisanych w niej postanowień.Sytuacja jest prosta, gdy strony umowy o pracę (spółka ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL