Z życia samorządów

Owoce PRO@ctis

Zakończenie projektu PRO@ctis zaowocowało podpisaniem porozumienia dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – regionalnej sieci współpracy na rzecz modernizacji województwa zachodnio-pomorskiego
Zadaniem tworzonego partnerstwa jest zapewnienie skutecznego współdziałania pomiędzy podmiotami publicznymi (m.in. gminy i powiaty) a prywatnymi. Wymiana wiedzy oraz realizacja konkretnych projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne ma się przyczynić do rozwoju regionu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL