Co zrobić, gdy zaginą faktury

www.sxc.hu
Jak powinien postąpić przedsiębiorca, który zgubi fakturę otrzymaną od kontrahenta? Albo odnajdzie dokument sprzedaży, który przez przeoczenie nie został ujęty w księgach?
Takie sytuacje zdarzają się dość często. Konsekwencje będą różne w zależności od tego, czy chodzi o faktury dokumentujące sprzedaż, których wystawienie skutkowało powstaniem podatku należnego, czy o faktury dokumentujące zakupy, z wykazanym w nich podatkiem naliczonym.[srodtytul]Trzeba odtworzyć[/srodtytul]W razie zagubienia faktury zakupu należy zwrócić się do sprzedawcy o ponowne wystawienie dokumentu, czyli wydanie duplikatu.Zagubioną lub zniszczoną fakturę sprzedaży odtwarza się przez ponowny wydruk z systemu sprzedaży lub innego pliku, w którym są archiwizowane dokumenty. Dokument zagubiony lub zniszczony powinien być wydrukowany niezwłocznie po stwierdzeniu braku oryginału.[srodtytul]Zagubiona faktura zakupu ujęta w deklaracji...[/srodtytul]Z przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] (zgodnych w tym zakresie z prawem wspólnotowym) wynika, że jedną z przesłanek koniecznych do spełnienia, aby skorzystać z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL