Wydatki na imprezy firma może zaliczyć do kosztów

www.sxc.hu
Jeśli ponoszone przez przedsiębiorcę opłaty na spotkania integracyjne mają na celu zwiększenie efektywności pracy, można będzie wrzucić je do kosztów podatkowych
Wiele firm organizuje wyjazdy szkoleniowe i integracyjne, w których uczestniczą zarówno pracownicy, jak i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.Najczęściej oprócz szkoleń, wyjazdy te mają również na celu integrację pracowników i współpracowników. W trakcie takich imprez dla uczestników organizowane są różne atrakcje, np. koncerty, ogniska itp. Wydatki na te cele finansowane są z firmowych pieniędzy.Część przedsiębiorców nie ma jednak pewności, czy wszystkie wydatki związane z organizacją imprez mogą być dla ich firm kosztami podatkowymi.[srodtytul]Konieczny związek z przychodem[/srodtytul]Dla uznania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów istotne jest to, aby miały lub mogły mieć wpływ na osiągane przez firmę przychody. Nie można jedynie zaliczyć do kosztów tych wydatków, których jednoznacznie zabraniają regulacje podatkowe.[b]Wydatki związane z organizacją imprezy okolicznościowej, której celem jest integracja praco...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL