Sprawą podatnika zajmie się inny naczelnik

Kiedy można wyłączyć od załatwiania sprawy naczelnika urzędu skarbowego? Kto wtedy zajmuje się sprawą?
Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw z zakresu prawa podatkowego, gdy sprawa dotyczy:- naczelnika urzędu skarbowego (jego zastępcy);- dyrektora izby skarbowej (jego zastępcy);- małżonka dyrektora lub naczelnika (ich zastępców) oraz ich rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego stopnia;- oraz osób związanych z nimi stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli.W zależności od przyczyny wyłączenia sprawą zajmie się albo naczelnik wyznaczony przez właściwego dyrektora izby skarbowej, albo naczelnik wyznaczony przez ministra finansów.[i][b]Podstawa prawna:[/b]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa(tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL