Bez zgody związkowców można zawiesić działalność socjalną

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Związek zawodowy, który nie przekazał firmie w terminie sprawozdania o liczbie członków, traci prawo do uzgadniania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
[b]Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2008 r. (I PK 98/08). [/b]Zgodnie z ustawą o fundusz, pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego minimum 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) mogą w obowiązującym u nich układzie zbiorowym pracy lub (gdy go brak) w regulaminie wynagradzania postanowić o rezygnacji (bezterminowej lub na czas określony) z tworzenia funduszu. Mogą też w tych aktach dowolnie ukształtować wysokość odpisu na ZFŚS (w wyższym lub niższym od ustawowego wymiarze).Jeśli podejmą którąkolwiek z takich decyzji, muszą pamiętać, że wymaga to zmian układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Przypomnijmy, że zmiany do układu wprowadza się za zgodą wszystkich działających w firmie organizacji związkowych. Jeśli nie ma w zakładzie pracy wspomnianego układu, pracodawcy mogą takie regulacje wprowadzić w obowiązującym u nich regulaminie wynagradzania uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.[sro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL