Prawo znaków towarowych przewiduje szczególne skutki, jeśli podmiot prawa do wcześniejszego znaku przez pięć lat toleruje używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego (zgłoszonego w dobrej wierze). W takim przypadku następuje swoista legalizacja korzystania z oznaczenia przez drugi podmiot (nie można zakazać mu jego używania oraz podnosić względem niego wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, opartych na przepisach regulujących ochronę znaków towarowych – regulacja ta wpływa także na interpretacje czynów nieuczciwej konkurencji, dotyczących korzystania z oznaczeń (o czym szczegółowo pisałem w artykule pt. „Przyzwolenie na korzystanie z oznaczenia i »prawo używacza uprzedniego renomy« – na styku znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji” [w:] „In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza”, Warszawa 2022).