Kradzież spółek to przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. W ten sposób oszuści przejmują reprezentację spółki bez wiedzy ich prawowitych zarządców i wspólników.

Takiemu procederowi przeciwdziałać ma newsletter KRS rozsyłany na konto w systemie teleinformatycznym lub na email. - Umożliwi on przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji o próbie dokonania zmiany w KRS podjętej przez osoby nieuprawnione. Usługa newslettera będzie polegać na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS - wyjaśnia resort sprawiedliwości, który przygotował nowe przepisy.

W ten sposób przesyłane mają być jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS. Osoba, która otrzyma taką informację będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie wpisanym do KRS.

MS zaznacza, że nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Czytaj więcej

Koniec z kradzieżą spółek? Jest projekt zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym