Tag: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Zapobieganie kradzieżom spółek – nowelizacja ustawy o KRS

Dzięki usłudze newslettera zainteresowane podmioty będą otrzymywały podstawowe informacje o zdarzeniach dotyczących ich spółki, takich jak zarejestrowanie sprawy lub dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rusza e-monitoring przeciw podszywaniu się pod spółki

Krajowy Rejestr Sądowy będzie wyposażony w elektroniczny newsletter ostrzegający właścicieli spółki, że ktoś próbuje się włamać do akt rejestrowych ich spółki.

Sprawozdania finansowe i sekrety e-podpisów

Unieważnienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pociąga za sobą konieczność unieważnienia uchwały w sprawie podziału zysku.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być naprawdę dotkliwe, a ich wysokość liczona nawet w milionach.

Zuzanna Dąbrowska: Prezes drugiej świeżości

Prawica jeszcze nigdy nie była tak zjednoczona, jak w chwili głosowania listy sędziów wybranych do nowej KRS, na czym szczególnie zależało Zbigniewowi Ziobrze, i głosowania na drugą kadencję Adama Glapińskiego, na czym zależało prezesowi PiS.

Elektroniczne poświadczanie dokumentów w nowym postępowaniu rejestrowym

Od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Rejestr spółek pod większą ochroną. Będzie "dzwonek alarmowy"

Krajowy Rejestr Sądowy ma być wyposażony w swego rodzaju dzwonek alarmowy, który będzie ostrzegał właścicieli spółki, że ktoś próbuje się włamać do jej akt rejestrowych, a więc zmienić wpisy w KRS.

Resort Ziobry: Koniec z kradzieżą spółek. Sejm uchwalił ustawę

W czwartek Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Elektroniczne postępowanie rejestrowe w praktyce

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania lub ujawnienia zmiany danych podmiotów wpisanych do KRS składa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Koniec z kradzieżą spółek? Jest projekt zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Do końca marca Rada Ministrów chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który przewiduje wprowadzenie newslettera KRS zapobiegającego przejmowaniu spółek przez oszustów.