Tag:

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Jak potwierdzić niekaralność cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze

Zarejestrowana w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym spółka kapitałowa w celu potwierdzenia niekaralności swoich członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów powinna złożyć zaświadczenie z polskiego KRK, nawet jeśli wszystkie te osoby mają obywatelstwo innego kraju.

Kto określa dług po usunięciu wpisu spółki w KRS

Skarb Państwa, odpowiadając za długi wykreślonej spółki, ma prawo powoływać się w toku egzekucji na jej ograniczenie do nabytego mienia.

Trzy systemy, jedna likwidacja spółki z o.o.

Jak zgłaszać dokumenty przez internet podczas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Piotr Pałka: Repozytorium akt rejestrowych KRS - niedoceniane narzędzie

Repozytorium akt rejestrowych KRS zapewnia jasność i zabezpiecza interesy podmiotów

Pozew wspólników tylko teraz

W grudniu jest ostatni dzwonek dla wspólników nieprzerejestrowanych spółek na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych.

Piotr Pałka: KRS jako pole do nadużyć przy wpisywaniu członków organów

Aktywność sądu rejestrowego ma wpływać na urzeczywistnienie przypisywanej KRS funkcji.

Zmiana formy prowadzenia biznesu da podatkowe korzyści

Spółka z o.o. jest obecnie jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie została bowiem znacznie obciążona niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Trwa Konferencja „e-KRS” sprostać wyzwaniom”

- Cyfryzacja sądownictwa pozostaje jednym z priorytetowych działań Ministerstwa – powiedział, otwierając rozpoczętą dziś w Warszawie konferencję „e-KRS – sprostać wyzwaniom” Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Piotr Pałka: Złóż wniosek lub pismo

To dziwne, że mimo zasad wprowadzania pism do Portalu Rejestrów Sądowych nic się nie udaje.

Potrzebny jest rejestr związków publicznoprawnych

Jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawnymi. Zasady reprezentowania gmin, powiatów i województw są przestarzałe i wymagają zmian.