Tag:

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Działalność gospodarcza w Polsce – podstawowe zasady

Przedsiębiorcy zagraniczni często nie wiedzą, że muszą zarejestrować działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce. Za niedopełnienie tych formalności grożą kary.

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spoczywa na odpowiednich organach w firmie. W zależności od formy prowadzonej działalności może to być np. walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy, a w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – właściciel.

Ewa Szadkowska: Pożegnajmy akta związane sznurkiem

Bardzo liczę, że przywracaniu praworządności w sądach będzie towarzyszyć ich prawdziwe unowocześnienie i cyfryzacja. Z pełnym wykorzystaniem technologii na miarę XXI w.

Sondaż: Polacy chcą od nowej władzy przywrócenia praworządności

Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i Trybunale Konstytucyjnym są najbardziej oczekiwane przez ankietowanych w sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej”.

Fundacje rodzinne okiem praktyka

Od pięciu miesięcy w polskim systemie prawnym funkcjonuje fundacja rodzinna. Jakie problemy mogą napotkać osoby chcące zarejestrować taki podmiot?

Czy można ukraść spółkę?

Do wrogiego przejęcia wykorzystywane są przede wszystkim mechanizmy korporacyjne - procedura zwoływania zgromadzenia właścicielskiego, a następnie udokumentowania jego przebiegu.

Błędy cyfryzacji zagrożeniem dla naszych danych

Proste przekładanie zasad jawności ze świata analogowego do elektronicznego jest niewłaściwe, gdyż zmiana formy rodzi też nowe możliwości nadużyć.

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5841 kodeksu spółek handlowych prowadzi do utworzenia spółki prawa handlowego, która wcześniej nie istniała. Co za tym idzie, byt prawny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie ustaje w momencie przekształcenia. Nie można przyjąć, że zachowana została ciągłość podmiotowa.

Dodatkowe dane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy będzie obejmował także tytuły prawne do nieruchomości.

Czy można odzyskać wierzytelności po wykreśleniu spółki z KRS?

Zdarza się, że wierzyciel chce pozwać swojego dłużnika, albo rozpocząć egzekucję, ale odkrywa, że dłużnik już nie istnieje, bo został wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Nie wszystko jednak stracone – wierzyciel może podjąć działania, by odzyskać należności.