fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Operacje na instrumentach pochodnych są akcesoryjne do inwestycji

www.sxc.hu
To, że spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej jest podatnikiem VAT, nie oznacza, że jest nim na każdym innymi polu (np. w transakcjach typu IRS czy swap), na którym mogłaby mieć jakikolwiek kontakt z innym profesjonalnym podmiotem.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 listopada 2015 r. (III SA/Wa 3331/14).

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W prowadzonej działalności gospodarczej podjęła decyzję o emisji obligacji, w celu pozyskania finansowania na bieżącą działalność i realizację projektu modernizacji układów zasilania. Ze względu na oprocentowanie zadłużenia według zmiennej stopy procentowej spółka (zabezpieczając się przed ryzykiem zmiany stopy procentowej) zawarła z bankiem umowę, której przedmiotem były instrumenty pochodne: swap, opcje i IRS. Przedmiotem sporu stały się kwestie, czy spółka będzie występowała w charakterze podatnika VAT przy uzyskaniu dodatniego wyniku na transakcjach na instrumentach pochodnych oraz czy przy uznaniu, że spółka świadczy usługi zwolnione z VAT, konieczne będzie uwzględnienie obrotu z transakcji przy obliczaniu proporcji z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Spółka uznała, że bez względu na wynik transakcji finansowych jest nabywcą usługi od wyspe...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA