Anna Dąbrowska

Zwolnienie dyscyplinarne – co z podpisem pracownika?

Zwolnienie dyscyplinarne to trudna sytuacja. Zwykle pracodawca i pracownik stoją na zgoła odmiennych pozycjach.

Jak szybko trzeba poinformować pracodawcę o zakażeniu?

Coraz więcej zakładów pracy boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa. Nieobecność pracowników to problem dla zachowania ciągłości pracy. Trzeba dokonywać szybkiej reorganizacji, a ta zależy także od tego jak szybko pracownik powiadomi pracodawcę o zakażeniu.

Praca zdalna a zakażenie. Czy informować pracodawcę?

Wielu pracowników pracuje teraz zdalnie, co nie znaczy, że nie mogą zachorować. Co jeśli zainfekujemy się koronawirusem w okresie kiedy pracujemy zdalnie. Czy trzeba powiadomić pracodawcę?

Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

Praca zdalna to teraz w przypadku wielu firm codzienność. Jednak podczas jej wykonywania może dojść do awarii sieci internetowej. Kto wtedy odpowiada za zapewnienie internetu?

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: pracownik nie chce nosić maseczki, co wtedy?

Co pracodawca może zrobić z pracownikiem odmawiającym stosowania środków ochrony osobistej – wyjaśnia radca prawny.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: hotel, a izolatorium

Czy właściciel może „bronić się” przed zmianą hotelu w izolatorium? – wyjaśnia radca prawny.

Zamówienia publiczne: usługa nie jest kompleksowa z pomocą podwykonawcy

Gdy dla wykonania usług budowlanych, gastronomicznych i noclegowych spółka musi zatrudniać inne podmioty gospodarcze, które są odrębnymi podatnikami, nie zapewnia ich świadczenia we własnym zakresie. Nie można więc mówić o świadczeniu jednolitym.

Leasing finansowy a amortyzacja inwestycji ?w obcych środkach trwałych

Z brzmienia przepisów podatkowych nie można wywodzić, że istnieją przeciwwskazania prawne, aby inwestycje w obcych środkach trwałych były przedmiotem leasingu finansowego.

CIT: Odbiorca odsetek niebędący bankiem zapłaci podatek u źródła

W ramach cesji dochodzi wyłącznie do zachowania tożsamości stosunku zobowiązaniowego pod względem treści i przedmiotu. Nie może nią zostać objęty szczególny status wierzyciela, jakim jest bank.

Umowa konsorcjum a VAT

W ramach umowy konsorcjum strony zachowują status podatników VAT, a zasadnicze czynności wykonywane przez spółkę na rzecz zamawiającego są opodatkowane i mogą być fakturowane na lidera. Nie można jednak twierdzić, że lider świadczy usługi na rzecz członków konsorcjum w zakresie, w jakim mamy do czynienia z podziałem zysku z przedsięwzięcia. W tym zakresie nie istnieje obowiązek wystawiania faktur.