fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Handel w internecie a VAT: nie można zmienić paragonu na fakturę, gdy kupujący pomylił się w zamówieniu

Adobe Stock
Firma sprzedająca przez internet nie może zmienić paragonu na fakturę, jeśli kupujący wybrał złą opcję. W efekcie nabywca nie odliczy VAT.

Obowiązujące od początku 2020 r. przepisy komplikują rozliczenia przedsiębiorców, szczególnie tych handlujących przez internet. Nabywca musi w momencie zakupu zdecydować, czy kupuje jako przedsiębiorca czy jako osoba fizyczna. Pomyłka może mieć negatywne konsekwencje finansowe. Nie ma bowiem możliwości, by skorygować treść paragonu.

Konsekwencje błędu

Takie stanowisko zajęła skarbówka w odpowiedzi na pytanie spółki, która prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż wysyłkową poprzez popularne platformy internetowe. Nabywcy będący podatnikami VAT czasami zapominają zaznaczyć opcję „prośba o fakturę". W efekcie spółka wystawia do takiej transakcji paragon fiskalny bez NIP. Kupujący uświadamia sobie swój błąd już po otrzymaniu towaru wraz z paragonem. Chce wówczas odesłać paragon i otrzymać fakturę z NIP.

Do tej pory spółka odmawiała. Jednak odbija się to na relacjach z kontrahentami. Coraz częściej klienci twierdzą, że jest to praktyka powszechnie stosowana w sprzedaży wysyłkowej i odmowa spółki spowoduje zaniechanie dalszej współpracy. Spółka zapytała, czy możliwe jest skorygowanie obrotu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej o wartość paragonu, a następnie wystawienie faktury o takiej samej wartości do tej samej transakcji. Argumentowała, że błąd przy zamówieniu nosi znamiona oczywistej pomyłki w ewidencji, która – gdyby sprzedaż była dokonywana stacjonarnie – zostałaby od razu wykryta. W przeciwnym razie spółka musi wymagać od klientów, by odesłali jej towar i kupili go ponownie, tym razem na fakturę.

Czytaj także:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności należy ocenić, czy tego rodzaju błędy mogą być korygowane w trybie przepisów dotyczących ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych po wystąpieniu oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik niezwłocznie ją koryguje. To dotyczy błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego).

„Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP poprzez jego uzupełnienie, wobec braku tego numeru na paragonie, będzie stanowiło oczywistą omyłkę" – stwierdził dyrektor KIS.

Decyzja przy zakupie

– Niestety, to oznacza, że nabywcy poniosą konsekwencje finansowe swojego błędu. Od zakupu na potrzeby prywatne nie można bowiem odliczyć VAT. Co ważne, o tym, jakie jest przeznaczenie towaru, trzeba zdecydować w chwili jego nabycia – wyjaśnia adwokat Arkadiusz Stępniewski.

Zgodnie z interpretacją, jeśli w momencie zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa towar jako konsument, to nie ma możliwości późniejszej zmiany charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Nabywca w momencie zakupu musi zdecydować, czy działa w charakterze podatnika.

„Z uwagi na brak NIP nabywcy na paragonie fiskalnym wnioskodawca nie będzie uprawniony do wystawienia faktury zawierającej prawidłowy NIP do takiego paragonu" – stwierdził dyrektor KIS.

Za co grożą sankcje

Stępniewski przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca może wystawić fakturę VAT do paragonu wyłącznie wówczas, gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy. Celem było wyeliminowanie nadużyć, szczególnie w branży paliwowej. Przewidziano też sankcje zarówno dla sprzedawcy wystawiającego fakturę do paragonu bez NIP, jak też dla nabywcy, który odliczy VAT z takiej faktury. W obu przypadkach grozi dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100 proc. kwoty VAT wykazanego na tej fakturze.

– Należy jednak pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie potwierdzał w swoim orzecznictwie, że prawo do odliczenia VAT nie powinno być ograniczane, jeżeli podatnik spełnia materialnoprawne przesłanki skorzystania z niego – mówi Stępniewski.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT1-3.4012.473.2020.2.JM

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Artur Chamot, radca prawny, ekspert ds. podatków w firmie doradczej JP Weber

Interpretacja jest ewidentnym naruszeniem, wynikającej zarówno z ustawy o VAT, jak i Dyrektywy 006/112/WE, zasady neutralności. Nie można pozbawiać przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego tylko z tego względu, iż nastąpiła ewidentna pomyłka przy zamawianiu towaru. Warto zwrócić uwagę, że faktura może być korygowana gdy po jej wystawieniu stwierdzono pomyłkę „w jakiejkolwiek pozycji faktury”. Organy podatkowe twierdzą natomiast, że paragon może być korygowany wyłącznie w zakresie wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalna rozbieżność. Dlatego rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych powinno zostać znowelizowane. Ewentualnie, organy podatkowe powinny dokonać systemowej i celowościowej wykładni rozporządzenia i dopuścić, w oparciu o już obowiązujące przepisy, korektę paragonu fiskalnego poprzez dodanie do niego numeru NIP.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA