fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Inwestycja w wizerunek firmy z odliczeniem VAT

Adobe Stock
Budowa wizerunku typowego przedsiębiorcy ma pośredni wpływ na działalność i jako koszt ogólny firmy daje prawo do odliczenia VAT.

Polskie firmy coraz częściej inwestują nie tylko w pracowników, maszyny czy nowe technologie. Istotnym elementem strategii marketingowej i budowania wizerunku firmy stają się działania społecznie użyteczne. Oprócz marketingowych dają też korzyści podatkowe, również w VAT. Potwierdził to we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

Misja społeczna

Sprawa dotyczyła spółki, która jest właścicielem jednej z popularniejszych rozgłośni radiowych, a także portalu internetowego. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że uzyskuje przychody m.in. ze sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w portalu. Z wniosku wynikało, że w związku ze strategią marketingową spółki, jako nadawcy i wydawcy odpowiedzialnego społecznie, zamierza upowszechniać w ramach nadawanego programu radiowego i portalu działalność społecznie użyteczną. Chodziło np. o wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych itd.

Firma podkreśliła, że inwestowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w problematykę społeczną wpływa na postrzeganie jej jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie. Wspieranie przez działalności społecznie użyteczne jest jednym z elementów podejmowanej strategii marketingowej. Upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawianie spółki, jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, może spowodować wzrost słuchalności programu radiowego i zainteresowania portalem.

Podatniczka opisała też jak będzie przebiegać realizacja tego celu. Miał być to jeden schemat: ogłoszenie na antenie lub portalu informacji o zamiarze wsparcia inicjatyw społecznie użytecznych realizowanych przez osoby, instytucje lub społeczności. Odbiorcy mogą zgłaszać osoby, instytucje lub społeczności, które potrzebują wsparcia. Następnie kapituła powołana przez spółkę dokona wyboru o czym poinformuje radio i portal. Przykładowo w przypadku, gdy spółka udzieli wsparcia na budowę, rozbudowę czy modernizację placu zabaw dla dzieci, to w programie radiowym rozpowszechnianym przez spółkę lub portalu znajdą się np. wywiady z osobą, która zgłosiła tego rodzaju inicjatywę, relacje z podejmowanych działań, wywiady z przedstawicielami wspieranej instytucji czy społeczności, informacje o zgłoszonym projekcie i osobie zgłaszającej go. Ponadto słuchacze programu radiowego i użytkownicy portalu będą aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu m.in. będą mogli zgłaszać konkretne towary i usługi, które w ich ocenie najlepiej przyczynią się do zrealizowania celu społecznie użytecznego.

Spółka chciała się upewnić, że nabywane przez nią towary i usługi pozostają w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej i mają związek z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT.

Fiskus się nie zgodził. Podkreślił, że warunkiem uzyskania prawa do odliczenia - co do zasady - jest istnienie bezpośredniego i niezwłocznego związku pomiędzy daną transakcją, z którą związany jest podatek naliczony, a transakcją opodatkowaną, dla której zakup ten poczyniono. W opisanym przypadku taki bezpośredni związek nie występuje, gdyż nabywane towary i usługi przeznaczone na realizację działalności społecznie użytecznej nie wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych VAT w zakresie sprzedaży reklam.

Sprawa trafiła na wokandę, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie opowiedział się za wykładnią fiskusa.

Koszt ogólny

Rację spółce przyznał dopiero NSA. Zauważył, że opisane we wniosku działania spółki jako nadawcy mieszczą się w działalności marketingowej. A w świetle orzecznictwa - w tym unijnego - nawet jeśli aktywność przedsiębiorcy nie mieści się w działalności bezpośrednio związanej z działalnością główną to jednak prawo do odliczenia mogą dać też tzw. koszty ogólne.

Jak tłumaczyła sędzia NSA Maria Dożynkiewicz poprawa wizerunku ma pośredni wpływ na podstawową działalność skarżącej. A budowa wizerunku typowego przedsiębiorcy jest kosztem ogólnym działalności gospodarczej. NSA zwrócił też uwagę na pewną niekonsekwencję fiskusa, który w zakresie prawa do kosztów podatkowych w CIT przyznał rację spółce, a odmówił jej odliczenia VAT. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt I FSK 1024/17.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA