VAT

Obowiązek podzielnej płatności VAT

123RF
Zapłata podatku na osobne konto ma być dobrowolna. Resort finansów rozważa jednak, by w wybranych branżach była obowiązkowa.

Ministerstwo Finansów liczy, że wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. podzielonej płatności VAT pozwoli skutecznie walczyć z wyłudzeniem podatku. Chodzi o projekt zmian w VAT, zgodnie z którym nabywca zapłaci na rachunek bankowy sprzedawcy wartość netto. Kwota podatku trafi na odrębny rachunek VAT. Uwagi krytyczne zgłaszają jednak przedsiębiorcy i banki.

Wiceminister Paweł Gruza wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację nr 12933, że firma otrzyma zwrot VAT na rachunek rozliczeniowy w standardowym terminie 60 dni. Jeżeli będzie chciała mieć pieniądze wcześniej, to dostanie je na rachunek VAT w 25 dni.

„Podatnik szybciej uzyska zwrot nadwyżki podatku naliczonego, jeśli zdecyduje się, by zwrot wpłynął na jego rachunek VAT" – napisał.

Spiętrzenie zatorów

Nie ukrywa jednak, że firmy będą miały ograniczoną możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Mogą z niego zapłacić VAT swoim kontrahentom lub fiskusowi. Jeśli jednak przedsiębiorca zechce wydać pieniądze zgromadzone na rachunku VAT na inne potrzeby, musi mieć zgodę urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu wyda ją w drodze postanowienia w terminie 90 dni. Może odmówić, m.in. jeśli podatnik uczestniczył w nierzetelnym rozliczeniu VAT.

Ograniczenie korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT pochodzących od nabywców, którzy zdecydowali się na zastosowanie podzielonej płatności, jest celowe i ma przeciwdziałać oszustwom – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Ma to zapobiegać znikaniu podatników z VAT zapłaconym przez kontrahenta bez odprowadzenia go do urzędu.

Wiceminister podkreślił, że proponowany model podzielonej płatności nie wymaga zgody Komisji Europejskiej, bo będzie stosowany dobrowolnie. „W MF trwają prace nad przygotowaniem wniosku o derogację w sprawie wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w niektórych branżach" – napisał Gruza.

Najpierw jednak MF przeanalizuje funkcjonowanie tej metody w wersji dobrowolnej.

Podzielona płatność budzi ogromne wątpliwości. W przedstawionym w poniedziałek stanowisku Pracodawcy RP ostrzegają przed negatywnymi konsekwencjami dla całej gospodarki.

„Ogromne ryzyko utraty płynności finansowej i spiętrzenie zatorów płatniczych będzie prowadziło do upadku wielu przedsiębiorstw i wyhamowania inwestycji" – piszą Pracodawcy RP.

Mało czasu na zmiany

Wiele uwag mają również banki, które będą musiały otworzyć i prowadzić rachunek VAT dla posiadacza rachunku rozliczeniowego.

– Wprowadzenie tych rozwiązań wymaga dużych zmian w systemach informatycznych banków. Wdrożenie tak skomplikowanej operacji potrwa kilkanaście miesięcy, tymczasem nie znamy jeszcze ostatecznej wersji projektu. Termin 1 stycznia 2018 r. został założony zbyt optymistycznie – mówi Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Resort finansów założył, że banki nie będą uprawnione do pobierania opłat i prowizji za prowadzenie rachunku VAT.

– To zupełnie niezrozumiała i antyrynkowa ingerencja w politykę cenową. Powstaje pytanie, kto ma ponieść jej koszty – mówi Jerzy Bańka.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: m.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Zdzisław Modzelewski, wspólnik praktyki podatkowej GWW, doradca podatkowy

Podzielona płatność to co do zasady dobre rozwiązanie. Firmy będą miały jednak ograniczoną możliwość dysponowania kwotami zgromadzonymi na rachunku VAT, co zapewne negatywnie odbije się na ich kondycji finansowej. Dlatego należy skrócić 90-dniowy termin zwrotu podatku z rachunku VAT. Warto też wprowadzić dodatkowe zachęty dla nabywców. Przykładowo jednoznaczny zapis w ustawie, że zastosowanie split payment chroni nabywcę, a organ podatkowy nie może zakwestionować mu prawa do odliczenia kwoty VAT, niezależnie od ewentualnych nieprawidłowości po stronie sprzedawcy. Konieczna jest też ochrona sprzedawcy, gdy nabywca pomyli się lub specjalnie całą kwotę – netto plus VAT – wpłaci na rachunek VAT. W takiej sytuacji musi istnieć dodatkowy mechanizm pozwalający sprzedawcy na szybkie odzyskanie kwoty netto.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL