Fundacja rodzinna może być uznana za podatnika VAT

Zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o VAT podmiot ten zostanie uznany za podatnika VAT.

Publikacja: 25.03.2024 04:30

Fundacja rodzinna może być uznana za podatnika VAT

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 14 września 2023 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP1-3.4012.488.2023.1.KP).

O interpretację wystąpił mężczyzna, który planuje przeprowadzić proces sukcesji majątku własnego poprzez utworzenie fundacji rodzinnej z siedzibą w Polsce. Fundacja ta będzie działać na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, a jej założenie ma na celu stworzenie optymalnych warunków prawnych i gospodarczych do zachowania aktywów dla potrzeb rodziny oraz materialnego wsparcia beneficjentów. Fundusz założycielski zostanie pokryty z posiadanych przez wnioskodawcę akcji i udziałów, środków pieniężnych, wierzytelności, nieruchomości oraz ruchomości. Jak wskazuje wnioskodawca, fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, a w szczególności będzie mogła nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodne, prawa o podobnym charakterze, przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze mających siedzibę w kraju lub za granicą. Ponadto będzie mogła nabywać nieruchomości i wynajmować je na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub będzie udostępniać mienie, w tym ruchomości do korzystania na innej podstawie. Udziały będą mogły być w przyszłości przedmiotem odpłatnego zbycia przez fundację, a uzyskane środki pieniężne w całości lub w części będą mogły zostać przeznaczone na nabycie innego mienia bądź na wypłaty dla beneficjentów fundacji (tj. osób fizycznych spokrewnionych z założycielem fundacji należących do najbliższej rodziny).

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona