Julia Ślusarczyk

Fundacja rodzinna może być uznana za podatnika VAT

Zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o VAT podmiot ten zostanie uznany za podatnika VAT.