Opodatkowanie VAT cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Cesja praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży działek stanowić będzie świadczenie usług na gruncie VAT podlegające opodatkowaniu i niepodlegające zwolnieniu z VAT.

Publikacja: 11.03.2024 02:00

Opodatkowanie VAT cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Foto: Adobe Stock

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 września 2023 r. (0111-KDIB-1.4012.524. 2023.4.ICZ).

Osoby fizyczne będące właścicielami działek (dalej sprzedający) zawarły przedwstępne umowy sprzedaży działek z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (dalej cedent). Cedent postanowił dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z powyższych umów przedwstępnych (dalej cesja) na rzecz innego przedsiębiorcy (dalej cesjonariusz), za ustalonym wynagrodzeniem. Strony umowy cesji były czynnymi podmiotami VAT i nie były ze sobą powiązane.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego