fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto może dokonać bezpłatnego zgłoszenia dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

123RF
Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny może wysłać zgłoszenie nawet wówczas, gdy PESEL którejkolwiek z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu nie został ujawniony w rejestrze przedsiębiorców. Taki stan rzeczy nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach ustawy o KRS.

Bezpłatnego zgłoszenia dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych (dalej: RDF), w tym e-sprawozdania finansowego, może dokonać także adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny (dalej łącznie jako „zawodowy pełnomocnik"), o ile w systemach teleinformatycznych – o których mowa w art. 19e ust. 3e ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS) – ujawnione są ich numery PESEL oraz są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. Zawodowy pełnomocnik powołuje się wówczas na udzielone mu pełnomocnictwo (nie musi załączać jego odpisu), a samo zgłoszenie podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z perspektywy funkcjonalności e-portalu służącego do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych (dalej: e-portal) w zakresie uprawnienia zawodowego pełnomocnika do składania dokumentów finansowych do RDF nie czyni się żadnego rozróżnienia, czy zachodzi przypadek negatywnej weryfikacji, czy nie....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA