fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdanie finansowe a sposoby podziału zysku za 2019 r.

Adobe Stock
Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe, z którego wynika zysk netto zostało już sporządzone i zatwierdzone, organ zatwierdzający podejmuje decyzję o sposobie jego podziału. Decyzja organu przybiera zwykle formę uchwały. Podział zysku może, ale nie musi, nastąpić w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 i 2 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) organ zatwierdzający, czyli zwyczajne zgromadzenie wspólników – w przypadku spółki z o.o. oraz zwyczajne walne zgromadzenie – w przypadku spółki akcyjnej:

- rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz

- podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Podział wyniku finansowego jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

Czytaj także: Dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Termin zatwierdzenia sprawozdania

Zasadniczo zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, co wynika z art. 53 uor. Jednak ze względu na zagrożenie COVID-19 i wprowadzenie na tej podstawie szczególnych przepisów prawa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych sporządzonych przez jednostki za ubi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA