fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontynuacja działalności – ujęcie w sprawozdaniu w roku pandemii koronawirusa

Księgowy
Adobe Stock
Założenie o kontynuacji działalności, które jest podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego, będzie wymagało szczególnej uwagi.

Przygotowując sprawozdanie finansowe największą uwagę poświęcamy zwykle poprawnemu zamknięciu ksiąg i odpowiedniemu zastosowaniu zasad rachunkowości. Cały proces opiera się jednak najczęściej na ważnym założeniu, którym to jest założenie o kontynuacji działalności. Pojęcie to zdefiniowano w art. 5 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) jako kontynuacja działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie bez postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości. Okres przewidywalnej przyszłości to okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rok 2020 był czasem dużej niepewności wywołanej pandemią COVID-19 i lockdown'em w coraz to nowych odsłonach. Sytuacja ta ma i będzie miała ogromny wpływ na otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonują wszystkie podmioty, a także bezpośrednio dotyka wiele branż. W tych warunkach dokładna analiza założenia o kontynuacji działalności będzie kluczowa dla poprawności sporządzenia k...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA