fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Ustawa antykryzysowa: Sejm przyjął część poprawek Senatu

AFP
Posłowie zaakceptowali 32 z 81 poprawek do ustawy antykryzysowej, łącznie ze zmianą daty wejścia nowych przepisów w życie, co miało nastąpić jeszcze we wtorek 31 marca lub w środę 1 kwietnia.

Sejm w błyskawicznym tempie rozpatrzył poprawki Senatu i 32 zaakceptował. Zdecydowana większość ma charakter czysto techniczny, czyszczący nowe przepisy ze sformułowań, które mogą budzić wątpliwości, czy poprawiających ich błędnie podaną numerację.

Z poprawek zasługujących na uwagę warto wymienić wydłużenie ważności zaświadczeń lekarskich potrzebnych pracownikom. W myśl poprawki Senatu nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne zachowają ważność przez 60 dni po odwołaniu przez rząd stanu epidemii. Ma to dotyczyć wszystkich orzeczeń niezbędnych pracownikom do wykonywania obowiązków.

Najważniejsza poprawka Senatu dotyczy zmiany daty wejścia w życie przepisów antykryzysowych. Ustawa przyjęta przez Sejm przewidywała, że nastąpi to kolejnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Senat zaproponował, a Sejm zaakceptował, by przepisy zaczęły obowiązywać w dniu ich ogłoszenia. Wszystko teraz w rękach Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Gdyby podpisał ustawę jeszcze we wtorek i od razu przesłał do publikacji w Dzienniku Ustaw, pomoc dla przedsiębiorców zaczęłaby obowiązywać już od 31 marca. Może to też nastąpić od 1 kwietnia, tak jak pierwotnie planował rząd.

Sejm zaakceptował też poprawkę Senatu przewidującą wykreślenie z ustawy skomplikowanych przepisów przejściowych przewidujących pierwotnie wchodzenie poszczególnych norm w życie w różnych terminach. Było ich tak dużo (tj. 1, 8, 12, 13, 15, 26 i 31 marca, 7 lipca, 3 września itp.), że mogłoby to powodować ogromne kłopoty z właściwym stosowaniem tych regulacji.

Sejm nie zaakceptował poprawek Senatu przewidujących wykreślenie z tarczy antykryzysowej zmian dopisanych do niej przez posłów w sobotę około czwartej nad ranem: w kodeksie wyborczym pozwalającym osobom objętym kwarantanną i powyżej 60. roku życia na głosowanie korespondencyjne, i w przepisach o Radzie Dialogu Społecznego pozwalających premierowi na usuwanie jej członków w czasie epidemii.

Nie zostaną także rozszerzone prawa do zasiłku opiekuńczego należnego rodzicom nie tylko dzieci do 8. roku życia jak obecnie, ale aż do 12. roku życia.

Przepadło również zwiększenie kwoty dofinansowania dla pracowników objętych przestojem i obniżeniem wymiaru czasu pracy do 75 proc. ich rzeczywistego wynagrodzenia, a nie tylko 40 proc. przeciętnego, jak zaproponował rząd.

Sejm nie zgodził się na przekazanie 20 mld zł na służbę zdrowia, w tym na dodatki do wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i reszty personelu walczącego z koronawirusem czy stworzenie specjalnego Funduszu Płynności, finansowanego z obligacji, pomagającego przedsiębiorcom utrzymać płynność finansową.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA