fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Wyrok WSA o psychologii transportu: Kiedy na kierowcę czeka psycholog

www.sxc.hu
Konsekwencją nieumyślnego potrącenia rowerzysty było skierowanie na badanie psychologiczne.

O przeprowadzenie badania psychologicznego Rafała B. (dane zmienione) w zakresie psychologii transportu wystąpił do prezydenta Łodzi komendant miejski policji.

Prezydent Łodzi, związany treścią wniosku, wydał taką decyzję, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało ją w mocy. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje wspomnianą decyzję na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Do wydania decyzji nakładającej obowiązek poddania się badaniom psychologicznym konieczne są dwie przesłanki: spowodowanie wypadku drogowego oraz wystąpienia jego następstw w postaci śmierci lub doznania obrażeń przez inną osobę.

Rafał B. jest zawodowym kierowcą. 10 października 2013 r. pod prowadzony przez niego samochód dostał się rowerzysta, który został ranny w wyniku wypadku. Kierujący pojazdem został uznany za winnego nieumyślnego jego spowodowania. Gdy zajdą takie okoliczności, starosta (tu prezydent miasta) ma obowiązek skierować sprawcę wypadku na badania psychologiczne. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami badaniu psychologicznemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami podlega kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 kodeksu karnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Rafał B. stwierdził, że takie badania psychologiczne, jak również lekarskie, już wykonał w 2015 r. i wynikał z nich brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Sąd stwierdził jednak, że były to badania wykonane na podstawie kodeksu pracy oraz ustawy o transporcie drogowym. Takie obowiązkowe badania muszą przechodzić wszyscy zawodowi kierowcy. I nie mogą one być uznane za wykonanie nałożonego obowiązku przeprowadzenia badań psychologicznych. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu polega również kierowca zawodowy dysponujący aktualnymi badaniami psychologicznymi wykonanymi na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym – orzekł WSA. Rafał B. musi więc poddać się badaniom. —d.fr.

sygnatura akt: III SA/Łd 41/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA