Tag: Zadania Samorządu

Po pieniądze na węgiel trzeba iść do gminy. Samorządy obawiają się problemów

Urzędnicy mogą już przyjmować wnioski o przyznanie dodatków węglowych. Nie obędzie się jednak bez problemów – uważają samorządowcy.

Gdzie jest dodatek węglowy? Gminy nie mogą przyjmować wniosków o świadczenie

Po 15 sierpnia gminy powinny przyjmować wnioski od mieszkańców, ale nie mogą.

Potrzebny jest rejestr związków publicznoprawnych

Jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawnymi. Zasady reprezentowania gmin, powiatów i województw są przestarzałe i wymagają zmian.

Pieniądze na zatrudnienie niani przyspieszą powrót rodziców do pracy

Milion złotych trafi na dofinansowanie działań skierowanych do osób, które po urodzeniu dziecka chcą powrócić do pracy. Środki te będą służyły zatrudnianiu opiekunek lub opiekunów dla maluchów.

NIK alarmuje: zmarnowane miliardy litrów wody na polskich wsiach

Skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe zmarnowały ok. 1/3 wyprodukowanej ilości wody - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Strategiczne znaczenie zamówień publicznych

Zazwyczaj zamawiający nie będą w stanie w jednym zamówieniu realizować zarówno celów społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych, nie tworząc sprzeczności między nimi.

Przetargi na smart city mogłyby przebiegać sprawniej

Zamawiający bez problemu mógłby udzielić zamówienia na rozwiązanie smart city w trybie partnerstwa innowacyjnego. Statystyki niestety pokazują, że jest to tryb praktycznie niewykorzystywany.

Hol na policyjny parking jeszcze droższy

W zależności od tego, czy chodzi o usunięcie np. źle zaparkowanego roweru, motocykla, auta osobowego czy ciężarowego, obowiązują różne kwoty. Już dziś wysokie, będą jeszcze wyższe.

Jak chronić zabytki w gminie

Ochronę zabytków należy uwzględnić w gminnych dokumentach planistycznych, gdyż przepisy ustawy o ochronie zabytków są także instrumentami kształtowania ładu urbanistycznego w gminie.

Warto postawić na dialog

Do obowiązującego Prawa zamówień publicznych ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań, które pozwalają na dialog na linii zamawiający-wykonawca. Jakie to regulacje?