Tag:

Zadania Samorządu

Rodzicom należy się zwrot nie tylko za dowóz dzieci

Przepisy kompetencyjne nie powinny być interpretowane zarówno w sposób rozszerzający, jak i zawężający. WSA wydał wyrok ws. zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Część pomocy społecznej gmina świadczy na zlecenie rządu

Niektóre obowiązki w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane samorządom do realizacji jako zadania zlecone przez rząd. Środki na ich realizację i obsługę zapewnia budżet państwa.

Czy studnie głębinowe mogą być dotowane

Czym innym jest obowiązek zaspokajania potrzeb ludności w zakresie dostawy wody pitnej, a czym innym ochrona wód.

Trzeba dokładnie wskazać, na co będą wydawane pieniądze

Program opieki nad zwierzętami powinien rozdzielać środki finansowe na wszystkie objęte nim zadania.

Docieplenia i inne działania służące termomodernizacji

Wnioski o dofinansowanie projektów, mających pomóc w oszczędzaniu energii, mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość inwestycji to milion złotych, razem do wydania jest 50 mln zł.

Nowa droga finansowania innowacji w medycynie

Wdrożenie nowych przepisów ustawy o badaniach klinicznych to szanse dla administracji, pacjentów oraz zielone światło dla innowacji.

Samorządy realizują połowę podstawowych praw człowieka

Zły stan finansów spowodowany brakiem współpracy z władzą centralną to dziś główny problem polskich władz lokalnych.

Jakie obowiązki zarządcy drogi

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia może wiązać się z administracyjną karą pieniężną.

Wybory samorządowe: 25 marca mija ważny termin dla niektórych wyborców

Jeszcze tylko w poniedziałek 25 marca można zgłosić w gminie chęć skorzystania ze specjalnego uprawnienia, które wielu wyborcom umożliwi lub ułatwi udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.

Gminy zajmują się pomocą społeczną

Samorządy powinny wspierać osoby potrzebujące oraz ich rodziny, aby pomóc im w usamodzielnieniu się i integracji ze środowiskiem.