Tag: Zadania Samorządu

Więcej pieniędzy na termomodernizację

W życie weszła właśnie ustawa, zwiększająca środki na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój budownictwa, finansowanego z KPO.

Warunki zabudowy dla energii ze słońca bez części formalności

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, niezależnie od jej mocy, nie wymaga oceny zasady kontynuacji i dostępu do drogi.

Niewiedza o obwieszczonej decyzji też szkodzi

Okoliczności doręczenia korespondencji zgodnie z procedurą ze specustawy drogowej i brak wiedzy w tym zakresie nie uprawdopodobni braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

Czy jest obowiązek finansowania budowy lub przebudowy drogi?

Po wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 2021 r., inwestorzy inwestycji niedrogowych zyskali podstawy do odwrócenia zwyczaju wielu zarządców dróg i organów architektoniczno-budowlanych do nakładania na inwestorów obowiązku partycypacji w realizacji inwestycji drogowej w zakresie wykraczającym poza przyczynę i cel jej realizacji.

Miejsca pochówku do ponownego użycia

W orzecznictwie podkreślono, że organ gminy może ustalać tylko „opłaty za pochowanie zwłok”, a nie opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wskazano, że wprowadzenie opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca) trzeba uznać za niemającą podstawy prawnej.

Brak dostępu do drogi nie uzasadni umorzenia zaległości podatkowej

Podatek od środków transportowych nie jest uzależniony od możliwości korzystania z pojazdu.

Warto przestrzegać przepisów RODO

Jednostki organizacyjne gminy utworzone w celu realizacji zadań własnych  powinny mieć już dawno wdrożone procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Rząd ma jeszcze do rozdania środki na remonty pustostanów

Zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych o przystępnych czynszach, staje się jednym z ważniejszych punktów kampanii przedwyborczej w Polsce.

Udało się zakończyć kluczowy etap budowy strategicznej drogi na Śląsku

W masywie Baraniej Góry przebity został dwukomorowy tunel o długości 830 metrów na prowadzącej w kierunku granicy ze Słowacją drodze ekspresowej S1, pomiędzy miejscowościami Przybędza i Milówka.