Tag: Zadania Samorządu

Rząd: dodatkowe 115 mln zł na 100 obwodnic

Budżet na program budowy w latach 2020–2030 dróg omijających miasta został decyzją Rady Ministrów powiększony.

Premier wygrał z gminą

Naczelny Sąd Administracyjny ocenił legalność działań premiera w sprawie podziału środków z FDS. To kolejny ważny wyrok w sprawie dotyczącej funkcjonowania rządowych funduszy celowych dedykowanych samorządom.

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – nowe otwarcie (2)

Początek 2022 roku przyniósł nowe szanse w sektorze efektywności energetycznej. Jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki publiczne mogą nie ujmować umów o poprawę efektywności energetycznej w długu publicznym.

Gminne pustostany do remontu

Władze lokalne będą mogły liczyć na finansowe wsparcie, aby w nieużytkowanych lokalach można było zamieszkać.

Fiskus źle ocenił podatkową sytuację muzeum i jego pałacu

Odliczenie VAT metodą z rozporządzenia MF jest nieadekwatne, gdy instytucja kultury w przeważającej mierze prowadzi działalność gospodarczą.

Liczy się to, czy ktoś prowadzi działalność opodatkowaną

Z podatkowego punktu widzenia, zwłaszcza na gruncie VAT, istotniejsze są skutki ekonomiczne rzeczywistych działań, niż spełnione czy nie wymogi formalne.

Nowa nazwa urzędu, stary numer NIP

Urząd gminy ma obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.