Tag: Zadania Samorządu

Opłaty w prywatnym żłobku to nie sprawa samorządu

Rada gminy określając zasady przyznawania dotacji dla prywatnych żłobków czy klubów dziecięcych nie może ingerować w wysokość opłat za pobyt w tych placówkach.

WSA: Wytyczne inspekcji sanitarnej dla szkoły muszą być jasne

Inspekcja sanitarna, powinna w sentencji decyzji określić szczegółowo parametry, jakie powinno spełniać natężenie oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych.

Sąd: Decydujące znaczenie ma regulamin, a nie umowy

Nie ma obowiązku zawierania umów cywilnych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym przez gminę w sprawie dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Sąd: Droga nie może naruszać prawa własności

Przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego układ komunikacyjny nadmiernie ingerował w prawa właścicielki działek.

Marek Kobylański: NIK ma dużo pracy w sprawie pożarów na wysypiskach odpadów

Co jakiś czas po spektakularnych pożarach na wysypiskach odpadów zainteresowanie takimi miejscami mediów i szerokiego spektrum organów administracji wzrasta. Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, wiele jest jeszcze do zrobienia.

Sądowe spory o wywóz odpadów

Organizacja odbioru odpadów z zamieszkanych posesji to zadanie własne gmin, a nie biznes.

„Szpitale w tragicznym położeniu”. Samorządowcy wskazują przyczyny

Samorządowcy z woj. kujawsko-pomorskiego apelują do rządu o podjęcie zdecydowanych działań w związku z pogarszającą się sytuacją finansową szpitali powiatowych. Domagają się m.in. urealnienia wyceny świadczeń medycznych.

Kilkaset dzików straszy mieszkańców. Zajmie się nimi specjalny zespół

Już za tydzień rozpocznie swoją działalność w Krakowie specjalny zespół zadaniowy do spraw… dzików.

Kolejne samorządy będą wymieniać kopciuchy. Pieniądze w różnych programach

Lokalne władze ogłaszają nabory na dotację dla lokatorów starych bloków czy kamienic na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe lub podłączenie budynku do miejskiej sieci.

W Krakowie urodziły się pierwsze dzieci z miejskiego programu in vitro

Wiktoria jest pierwszym dzieckiem, które urodziło się w Krakowie dzięki miejskiemu programowi in vitro. Oprócz niej w lutym na świat przyszła jeszcze jedna dziewczynka, a na rozwiązanie czeka kolejnych 86 rodzin.