Tag:

Gospodarka komunalna

Powiązane

Zadania Samorządu

Przedawnienie kar pieniężnych za gospodarkę odpadami

Dla firm prowadzących gospodarkę odpadami przeważnie korzystne będzie, jeśli dotyczące ich sankcje przedawnią się w oparciu o przepisy k.p.a.

Sąd: Decydujące znaczenie ma regulamin, a nie umowy

Nie ma obowiązku zawierania umów cywilnych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym przez gminę w sprawie dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Marek Kobylański: NIK ma dużo pracy w sprawie pożarów na wysypiskach odpadów

Co jakiś czas po spektakularnych pożarach na wysypiskach odpadów zainteresowanie takimi miejscami mediów i szerokiego spektrum organów administracji wzrasta. Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, wiele jest jeszcze do zrobienia.

Sąd: Nieczystości nie mogą trafiać do ziemi czy instalacji deszczowej

Właściciel nieruchomości musi ją wyposażyć w szambo lub przydomową oczyszczalnię, gdy budowa kanalizacji nie ma sensu, czy jest dopiero w planie.

Wstrzymywane inwestycje, coraz większe straty. Ceny wody topią lokalne spółki

Nie gaśnie spór między samorządami a państwowym regulatorem o stawki za dostarczaną mieszkańcom wodę.

Samorządy chcą zmian w programie "Ciepłe Mieszkanie"

Program "Ciepłe Mieszkanie" ruszył w lipcu zeszłego roku, przewiduje on dofinansowanie do ogrzewania dla mieszkańców i jest uzupełnieniem rządowego programu "Czyste Powietrze".

Miasta sprzedają mieszkania komunalne. Czasem z ogromnymi bonifikatami

Od stycznia najemcy mieszkań komunalnych w Krakowie mają możliwość ich wykupienia. O „uwolnienie” lokali komunalnych wnioskowali radni.

Gminna spółka bez wpływu na rynek - NSA o konkurencji

Nie narusza zasad konkurencji utworzenie przez kilka samorządów nowej firmy gospodarującej odpadami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

TK: Kara bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności niezgodna z Konstytucją

Gmina powinna uwzględnić przyczyny i okoliczności złożenia sprawozdania po terminie, zanim wymierzy karę administracyjną – uznał TK.

Rząd ma jeszcze do rozdania środki na remonty pustostanów

Zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych o przystępnych czynszach, staje się jednym z ważniejszych punktów kampanii przedwyborczej w Polsce.