Tag: Gospodarka komunalna

Powiązane

Zadania Samorządu

Kompostownik to zbyt mało

Niedopuszczalne jest zaniechanie przyjmowania bioodpadów w gminnym punkcie selektywnej zbiórki od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się na kompostowanie.

NIK alarmuje: zmarnowane miliardy litrów wody na polskich wsiach

Skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe zmarnowały ok. 1/3 wyprodukowanej ilości wody - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Fornalczyk, Kiełbowski, Lechna-Marchewka: Wygrali z MPO, ale niesmak pozostał

Prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówień in-house, ale uzależnia je od spełnienia pewnych warunków.

Jakie opłaty za odpady

- Regionalna izba odwoławcza zakwestionowała wzór deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pouczeniu dla mieszkańców stwierdzono, że w razie zmiany danych właściciel nieruchomości składa nową deklarację w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. Czy Izba miała podstawy kwestionować taki zapis – pyta radny.

Blisko dwa mln zł na walkę ze śmieciami

Środki będzie wolno wykorzystać np. na montaż urządzeń do selektywnego zbierania odpadów, instalacji do ich przekształcania z możliwością uzyskania energii lub kompostowania.

Aplikacja pomaga miastom wykryć mieszkańców nie płacących za śmieci

Lublin skorzysta z aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stworzonej na zlecenie władz Świdnika.

Doprecyzowanie gospodarki ściekowej

Sejm przyjął tylko niewielką część senackich poprawek, w tle unijne kary za niedostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Bat na miejskich dłużników. Wróciły eksmisje

Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią komornicy na zlecenie samorządów znów przeprowadzają eksmisje z lokali komunalnych. A listy osób, na których ciążą takie wyroki, w ostatnich miesiącach znacząco się wydłużyły.

Nie można było wymagać dodatkowych dokumentów

Przedsiębiorstwo dostarczające wodę nie może uzależniać zawarcia z nim umowy od warunków nieprzewidzianych w ustawie.

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.