Tag: Gospodarka komunalna

Powiązane

Zadania Samorządu

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

NSA wydał wyrok ws. warszawskich uchwał śmieciowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który unieważnił zmienione już warszawskie uchwały śmieciowe wiążące opłaty ze zużyciem wody, będzie musiał zająć się sprawą jeszcze raz.

Opłata za śmieci: kilka stawek będzie nieważnych

Gmina może powiązać opłatę za śmieci z gospodarstwem domowym, ale nie może jej różnicować, np. w zależności od jego wielkości czy liczby osób.

Umowa o dotację na zakup zbiorników na nieczystości

Wójt opracował projekt uchwały w sprawie dotacji celowych dla mieszkańców na zakup/montaż zbiorników na nieczystości bytowe. W projekcie przewidziano zapisy dotyczące samej konstrukcji umowy dotacyjnej w tym termin obowiązywania np. do 15 listopada. Chodzi o to, aby mieszkańcy byli świadomi, że mają też pewne obowiązki. Czy takie postanowienia mogą być w uchwale – pyta mieszkaniec gminy.

Taryfy za odprowadzenie ścieków i wodę można skrócić

Może dojść do sytuacji, gdy określone ceny i stawki opłat będą niewystarczające dla zachowania płynności finansowej, gdyż nie pozwalają pokryć kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Jaki kapitał zakładowy w spółce komunalnej

Samorządy w ramach prowadzonej przez siebie gospodarki komunalnej mogą tworzyć i uczestniczyć w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Niekiedy zdarzają się problemy z oszacowaniem wartości aportu wnoszonego do takiej spółki.

Jak kontrolować spółki komunalne

Kto powinien kontrolować samorządowe spółki? Organ stanowiący, komisja rewizyjna, poszczególni radni, a może jest to zadanie zastrzeżone tylko dla wewnętrznych organów spółek?

Kolejna śmieciowa rewolucja w stolicy. Im większe mieszkanie, tym drożej

Od nowego roku warszawiacy będą płacić za wywóz nieczystości w zależności od metrażu mieszkania. Taką uchwałę podjęła Rada Warszawy.