fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Dożywotnio bez prawa jazdy - wyrok WSA

Fotolia
Decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami nie zależą od uznania organu.

Wyrok orzekający dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i decyzja o dożywotnim cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami to konsekwencje, jakie mogą czekać piratów drogowych.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Grajewie z 22 grudnia 2015 r. Jan Z. (dane zmienione) został skazany na karę pozbawienia wolności i grzywnę. Sąd orzekł również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym. W lutym 2016 r. odpis tego wyroku wpłynął do Starostwa Powiatowego w Ełku. Następnie naczelnik wydziału komunikacji w starostwie, działający z upoważnienia starosty, orzekł o dożywotnim cofnięciu Janowi Z. uprawnień kategorii ABT do kierowania pojazdami w związku z wyrokiem sądu karnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Jan Z. uznał ten wyrok i decyzję za niesprawiedliwe. Jest osobą chorą, inwalidą trzeciej grupy, a jego prawo jazdy jest zatrzymane od wielu lat. Inwalidztwo nie pozwala mu się normalnie poruszać. Czasem musi jednak jeździć rowerem oraz motorowerem, żeby dojeżdżać do dorywczej pracy, z której się utrzymuje. Z uwagi na trudną sytuację, zwraca się więc o zawieszenie wyroku, ażeby od czasu do czasu mógł dojechać do pracy rowerem lub motorowerem.

Skarga nie mogła odnieść skutku, i sąd ją oddalił. Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami w razie orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, organ administracji ma obowiązek cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie orzeczonym przez sąd karny. Nie może też wydać prawa jazdy w okresie obowiązywania zakazu. Decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami są bowiem aktami o charakterze związanym, czyli nie zależą od uznania organu. W razie wyroku sądu karnego, urząd ma nie tylko prawo, lecz i bezwzględny obowiązek wydać decyzję o treści, określonej we wspomnianym przepisie. Ani organy administracji, ani sąd administracyjny nie są uprawnione do weryfikacji wyroku sądu karnego. Sąd administracyjny może jedynie sprawdzić, czy decyzja organu, wydana w wykonaniu tego wyroku nie narusza prawa. Z tych oczywistych względów wniosek o czasowe zawieszenie wyroku nie mógł być uwzględniony.

Wyrok jest nieprawomocny.

sygn. akt: II SA/Ol 1321/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA