fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

500plus: trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku

123RF
Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze pod koniec czerwca, pieniądze może otrzymać dopiero we wrześniu, ale z wyrównaniem od kwietnia.

Rodzice będą mogli składać wnioski o 500 zł w dogodnej dla siebie formie – papierowej (osobiście w gminie lub za pośrednictwem poczty) lub przez internet. Dla tych, którzy wybiorą usługi poczty, liczyć się będzie data stempla pocztowego. Ci, którzy postanowią skorzystać z dobrodziejstwa techniki, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem resortowego systemu Emp@atia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS i systemu banków świadczących usługi drogą elektroniczną.

Większość banków, które biorą udział w programie, umożliwi składanie wniosków dopiero po pierwszym kwietnia. Nie będą pobierały za to opłaty. Aby złożyć e-wniosek za pośrednictwem publicznych platform, trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.

Wszystkie wnioski, niezależnie od sposobu ich złożenia, zostaną przekazane do rozpatrzenia gminie. Wyjątkiem są sprawy, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Te świadczenia będą realizować marszałkowie województw.

Wniosek w szkole

Miejsce złożenia wniosku zależy od samorządu. Świadczenie wychowawcze będzie mogło bowiem być realizowane zarówno w urzędzie gminy/miasta, jak i w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce organizacyjnej, np. w funkcjonujących już w wielu miastach centrach świadczeń czy ośrodkach pomocy rodzinie. Samorządy chcą ułatwić składanie wniosków o 500 zł na dziecko. Punkty przyjmowania wniosków będą lokowane niekiedy w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach kultury czy innych miejscach będących pod władzą samorządów. W niektórych miastach w centrach handlowych staną urzędomaty.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego udostępni samorząd gminy. Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Jest też dostępny na stronie ministerstwa (www.mpips.gov.pl).

Kolejność bez znaczenia

Chociaż przepisy przewidują, że świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, to w tegorocznym okresie przejściowym zasada ta nie będzie obowiązywała. Będzie można składać wnioski przez trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy i wyjątkowo nie utraci się prawa do wypłaty pieniędzy za poprzednie miesiące. Oznacza to, że wniosek będzie można złożyć od początku kwietnia do końca czerwca, a prawo do świadczenia będzie przyznane od początku kwietnia. Nie trzeba się więc spieszyć ze składaniem wniosków.

Ustawa nie określa, że przy ich rozpatrywaniu będzie się liczyć kolejność składania. A gminy będą miały aż trzy miesiące na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę. Czyli rodzic składający wniosek w końcu czerwca na wypłatę świadczenia poczeka nawet do końca września.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Niektóre gminy, aby opanować natłok spraw, postanowiły zacząć od wniosków mniej skomplikowanych i najpierw wydawać decyzje, przy których nie trzeba liczyć dochodu. To te dotyczące świadczeń na drugie i kolejne dzieci. W drugiej kolejności pieniądze dostaną osoby, które gmina ma już w swoich rejestrach, bo ubiegały się wcześniej o świadczenia rodzinne. W trzeciej kolejności świadczenia otrzymają ci, którzy przyjdą po raz pierwszy do gmin i będą ubiegać się o świadczenia również na pierwsze dziecko. Równie dobrze gminy mogą zacząć od wniosków osób najbardziej potrzebujących, czyli tych, którzy chcą otrzymywać świadczenie na pierwsze dziecko ze względu na niski dochód.

Spóźnienie bez odsetek

Chociaż przepisy przewidują, że od momentu złożenia wniosku gmina będzie miała trzy miesiące na wypłatę świadczenia, to jeśli pracownicy gminni nie zdążą tego zrobić na czas, nic się nie stanie. Świadczeniobiorcy nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie daje bowiem podstaw do żądania odsetek.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA