fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Udział w cash poolingu, a obowiązki dokumentacyjne w CIT - wyrok NSA

123RF
Udział w cash poolingu nie wyłącza obowiązku dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne fiskusa w sprawie dokumentacji cen transferowych.

Spór dotyczył cash poolingu. Spółka we wnioskach o interpretację wskazała, że zamierza zawrzeć z bankiem umowę systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków. Stronami umowy będą firmy, które wraz z nią wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej i są polskimi rezydentami podatkowymi. Podatniczka tłumaczyła, że system pozwala na bardziej efektywne codzienne zarządzanie środkami pieniężnymi i limitami zadłużenia oraz korzystanie przez poszczególne spółki z grupy ze wspólnej płynności finansowej. Spółka wskazała, że co prawda będzie ponosiła na rzecz banku opłaty, ale jej zdaniem nie będzie dla banku podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT.

Zapytała jednak, czy w związku z uczestnictwem w cash poolingu obejmuje ją obowiązek dokumentacyjny przewidziany dla cen transferowych (art. 9a ustawy o CIT). Sama uważała, że nie, bo choć spółki z grupy są powiązane, to ona sama z bankiem już nie.

Fiskus był przeciwnego zdania. Zauważył, że przepływy środków finansowych dokonywane w ramach umowy cash poolingu wypełniają przesłanki umowy pożyczki z art. 16 ust. 7b ustawy o CIT. Tym samym stanowią transakcję z art. 9a ustawy o CIT dokonywaną pomiędzy uczestnikami systemu. Dlatego spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji.

Rację spółce przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Co prawda umowa cash poolingu zawiera pewne elementy umowy pożyczki, ale jego zdaniem za taką nie może zostać uznana.

Tej korzystnej wykładni przepisów nie potwierdził jednak NSA. Zauważył, że cash pooling koncentruje się na zarządzaniu płynnością finansową, ale z elementem pozyskiwania korzystniejszego oprocentowania. A to oznacza, że należy go traktować jak pożyczkę. A przesądzenie tej kwestii – jak tłumaczył sędzia NSA Maciej Jaśniewicz – pociąga za sobą ewentualny obowiązek sporządzenia specjalnej dokumentacji dla cen transferowych.

Wyroki są prawomocne.

Sygnatura akt: II FSK 3546- 3547/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA