Tag: SAD

Powiązane

Firmy

Fiskus może ukarać prezesa zamrożonej czasowo firmy

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe.

Prowizja za udzielenie pożyczki nie jest opłatą za usługę ciągłą

Przychód podatkowy z tytułu prowizji za udzielenie pożyczki jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Data jego powstania jest tożsama z momentem wykonania usługi jednorazowej polegającej na udzieleniu pożyczki pożyczkobiorcy.

Obrzucila kościoł jajkami, winna znieważenia miejsca kultu

Zofia N., wicedyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, która rzucała jajkami w drzwi kościoła garnizonowego, została uznana winną znieważenia miejsca kultu religijnego.

Jedna omyłka bez sankcji dla notariusza

Rejentka, która po roku przesłała do MSWiA wypis aktu, na mocy którego cudzoziemiec nabył mieszkanie, uniknie kary.

Przy uciążliwej umowie na kupno nieruchomości zadatek nie przepada - wyrok Sądu Najwyższego

Zbyt uciążliwe warunki w umowie przedwstępnej mogą zwolnić z kwoty związanej z niewykonaniem umowy.

Ulga B+R nie przysługuje na wdrożenie dostępnych systemów informatycznych - wyrok NSA

Wdrożenie dostępnych oprogramowań, które są przystosowywane do potrzeb danego przedsiębiorcy, nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej.

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę ze związkiem zawodowym tylko na piśmie - wyrok Sądu Najwyższego

Tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową określony w art. 38 § 1 kodeksu pracy określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie. Stanowi to jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją w postaci uznania wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem (art. 45 § 1 k.p.).

Sąd Najwyższy: jest umowa dzierżawy na posadowienie sieci, nie można żądać służebności

Jeśli firma przesyłowa ma z właścicielem działki umowę dzierżawy na posadowienie sieci, to nie może żądać służebności.

Sąd: Zajmowanie stanowiska to też wykonywanie pracy

Niedopuszczalne jest odmawianie aplikantce sądowej wpisu na listę radców prawnych z powodu okresowego niewykonywania obowiązków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Upadłość konsumencka: Oddłużenie jest priorytetowe

Upadłość konsumenta to przede wszystkim umorzenie długów. A dopiero jeśli to jest możliwe, zaspokojenie wierzycieli.