fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT/CIT: czy zapasowy sprzęt wolno amortyzować

123RF
Przedsiębiorca może ujmować w kosztach odpisy od części zapasowych, które przechowuje w magazynie z zamiarem użycia ich jako zamiennik zepsutego wyposażenia, jeśli spełniają one warunki do uznania je za środki trwałe.

Amortyzacji podlegają środki trwałe, a więc stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Jeżeli zatem przedsiębiorca przechowuje w magazynie zapasowy sprzęt (np. urządzenia IT) z zamiarem użycia go jako zamiennik zepsutego wyposażenia w swoich placówkach i ten sprzęt spełnia warunki z ww. definicji środków trwałych, to przedsiębiorca może go amortyzować.

Przykład

Podatnik kupuje sprzęt IT (głównie komputery i serwery) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Większa część tego sprzętu zostaje od razu zainstalowana w placówkach spółki i w tym samym miesiącu przyjęta na stan środków trwałych. Od następnego miesiąca podatnik rozpoczyna jego amortyzację. Niewielka część zakupionych urządzeń jest traktowana jako wyposażenie zapasowe. Ten zapasowy sprzęt przechowywany jest w magazynach w całej Polsce. Może być przenoszony z jednej lokalizacji do innej i podatnik zamierza go wykorzystywać jako sprzęt serwisowy w przypadku awarii zamontowanych aktualnie urządzeń. Zapasowy sprzęt IT jest kompletny i zdatny do użytku w momencie przekazania do magazynu. Sprawna infrastruktura IT jest niezbędna w działalności logistyczno-magazynowej podatnika. Najczęściej najprostszym i najszybszym sposobem efektywnego usunięcia awarii jest bowiem wymiana popsutego sprzętu na nowy z zasobów zapasowych urządzeń. Zapasowy sprzęt IT może być uznany za środek trwały. Jest on kompletny i zdatny do użytku już wtedy, kiedy jest przekazywany do magazynu podatnika. Może on być w każdej chwili skierowany do placówki podatnika jako zamiennik zepsutego sprzętu IT. Przyjęcie zapasowego sprzętu do magazynu oznacza wykorzystanie tego sprzętu jako środka niezbędnego do usuwania awarii i zapewnienia sprawnej i nieprzerwanej działalności spółki. Można zatem uznać, że z chwilą przekazania urządzeń do magazynu dochodzi do przekazania ich do używania. Powinny one zostać też wprowadzone do ewidencji środków trwałych w momencie przekazania do magazynu. Podatnik ma zatem prawo od następnego miesiąca, po ujęciu w ewidencji środków trwałych, rozpocząć amortyzację zapasowych środków trwałych (zob. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 grudnia 2014 r., ILPB4/423-469/14-2/MC).

KONIEC PRZYKŁADU

Autor jest doradca podatkowym

Podstawa prawna:

art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200)

art. 16a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA