fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Obniżka pensji możliwa nawet na pół roku

AdobeStock
Pracodawcy mogą objąć pracowników przestojem i skrócić im czas pracy, by obniżyć koszt ich wynagrodzeń, gdy spadają obroty ze sprzedaży.

Zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa przewiduje nowy art. 15gb dodany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nowa regulacja ma wesprzeć przedsiębiorców, którzy chcąc utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, muszą ograniczyć związane z tym koszty wynagrodzeń pracowników.

Fundusz płac i obroty

Warunkiem objęcia pracowników przestojem lub obniżenia im wymiaru czasu pracy jest istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Nowy przepis wskazuje, że przez to należy rozumieć zwiększenie o co najmniej 5 proc. ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług. Obie wartości muszą dotyczyć tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę – przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z nowego uprawnienia.

Czytaj także:

Tarcza 4.0: wszystko o nowych formach wsparcia pracodawców

Dotacja do pensji bez jej obniżania

Nowe przepisy, nowe wątpliwości

Oznacza to tyle, że przy stałych kosztach zatrudnienia pracowników wystarczy spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.

Nowa regulacja przewiduje jednak istotne ograniczenie. W myśl art. 15gb ust. 4, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3, to taki przedsiębiorca nie skorzysta z możliwości wprowadzenia przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionych.

Wynika z tego, że z nowego rozwiązania skorzystają przedsiębiorcy, u których fundusz płac stanowi ponad 30 proc. przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Można uznać, że to rozwiązanie jest skierowane raczej do przedsiębiorców działających w handlu czy usługach niż do branży produkcyjnej czy przetwórczej, w których udział funduszu płac w finansach spółki jest zwykle niższy.

Potrzebne porozumienie

Przedsiębiorca, który spełnia powyższe wymagania, może objąć pracowników przestojem, co oznacza obniżenie ich wynagrodzeń o połowę, nie więcej niż do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub obniżyć wymiar czasu ich pracy o 20 proc., co także może oznaczać obniżenie ich pensji, nie więcej niż do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym może trwać do sześciu miesięcy od momentu, gdy wskaźnik ilorazu kosztów wypłaty wynagrodzeń i przychodów ze sprzedaży towarów i usług przekroczył 105 proc.

Przepis nie jest zbyt jasno skonstruowany, ale wszystko wskazuje na to, że takie półroczne obniżenie wynagrodzeń może nastąpić w okresie nie dłuższym 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Czyli w ciągu najbliższego roku.

Pracodawca nie ma jednak swobody we wprowadzaniu przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy. Musi bowiem osiągnąć z załogą porozumienie. Zastosowanie będą miały tu przepisy zawarte w art. 15g ust. 11–15, które przewidują, jakie procedury należy zachować w czasie negocjacji z przedstawicielami załogi lub też związków zawodowych, jeśli takie działają w takim przedsiębiorstwie. Wynika z nich m.in. obowiązek przekazania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu pięciu dni roboczych od dnia jego zawarcia. PIP sprawuje bowiem pieczę nad prawidłowością takich negocjacji.

Nowy przepis nie wyklucza możliwości skorzystania z dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 1533,09 zł i 2452,27 zł na każdego pracownika przez maksymalnie trzy kolejne miesiące przestoju czy skrócenia czasu pracy. Przedsiębiorca musi wtedy spełnić dodatkowo wymagania określone w art. 15g ustawy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA