fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy poinformowanie przez policjanta przełożonego o przewinieniu złagodzi karę

Fakt, że do popełnienia czynu doszło poza czasem wykonywania obowiązków służbowych, nie ma znaczenia.

Policjant, będąc pod wpływem alkoholu, zakłócał ciszę nocną, był wulgarny i agresywny wobec interweniujących policjantów. W trakcie przyjmowania do izby wytrzeźwień usiłował z niej zbiec i stwarzał zagrożenie dla własnego życia i zdrowia, co spowodowało konieczność zastosowania wobec niego pasów bezpieczeństwa. Wymierzono mu za to najsurowszą karę dyscyplinarną: wydalenie ze służby. W skardze do sądu policjant podkreślił, iż przełożony nie uwzględnił, iż do przewinienia doszło w czasie wolnym oraz że sam zawiadomił przełożonego o wydarzeniu. Czy faktycznie są to okoliczności łagodzące?

Nie.

Fakt, że do popełnienia czynu doszło poza czasem wykonywania obowiązków służbowych, nie ma znaczenia. Zachowanie policjanta jest poddawane ocenie społecznej niezależnie od tego, czy jest on na służbie czy poza nią. Potwierdza to wyrok WSA w Warszawie z 27 czerwca 2012 r. (II SA/Wa 626/12), zgodnie z którym policjant nie jest policjantem tylko na służ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA