fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Powrót do pracy niemożliwy, gdy umowa terminowa wygaśnie przed wyrokiem karnym

Alicja Dobrenko, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.
materiały prasowe
Pracodawca nie ma obowiązku ponownie zatrudnić uniewinnionego pracownika, jeśli wyrok uprawomocnił się po upływie okresu, na jaki zawarto umowę terminową, która wygasła w związku z jego aresztowaniem.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2015 r. (I PK 256/14).

W tej sprawie powód był zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu – dyrektora generalnego. Był związany umową o pracę na czas określony do dnia obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki dotyczących przyjęcia sprawozdania z jej działalności oraz finansowego za rok 2010, które odbyło się 29 czerwca 2011 r.

W styczniu 2010 r. powoda zatrzymano i tymczasowo aresztowano na trzy miesiące do 20 kwietnia 2010 r., potem przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące. W lutym 2010 r. powód został odwołany z funkcji prezesa, a 20 kwietnia 2010 r. wystawiono mu świadectwo pracy, którego nie kwestionował. Przyczyną ustania stosunku pracy było jego wygaśnięcie na podstawie art. 66 § 1 k.p., gdyż upłynęły trzy miesiące nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. 10 maja 2010 r. byłego prezesa zwolniono z aresztu. Następnego dnia zgłosił swój powrót do pracy i wniósł o udzielenie urlopu na ż...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA