fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koszty autorskie: czas pracy trzeba dobrze udokumentować

123RF
By pracownik korzystał ze zryczałtowanych kosztów podatkowych przysługujących twórcom, trzeba ustalić faktyczną część honorarium za pracę twórczą. Nie można przyjąć z góry, ile czasu zatrudniony na nią poświęci.

Ustalenie stałej proporcji podziału czasu pracy na część przeznaczoną na pracę twórczą i pozostałe obowiązki jest dla fiskusa zbyt ogólne. Nawet jeśli proporcja ta byłaby indywidualnie ustalana dla każdego pracownika z osobna, a później pisemnie potwierdzana przez niego i przełożonego.

Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącej pracowników firmy tworzącej gry komputerowe. Są one chronione prawem autorskim.

Firma opisała, że od wynagrodzeń potrąca koszty według zasad ogólnych, bez wyodrębniania części należnej za przeniesienie na pracodawcę autorskich praw do stworzonych utworów. Zamierza jednak zmienić treść umów o pracę tak, by wyodrębnić w nich postanowienia dotyczące tworzenia gier od pozostałych obowiązków, niezwiązanych z pracami twórczymi. W przypadku specjalisty do spraw marketingu przyjmie, że wynagrodzenie za prace twórcze to 30 proc. całości pensji, a w przypadku programisty tworzącego gry ma ono wynosić 80 proc. wynagrodzenia. Do tej pierwszej części firma jako płatnik PIT zastosuje 50-proc, koszty uzyskania przychodu.

We wniosku o interpretację firma zaznaczyła, że procentowe określenie wysokości wynagrodzenia autorskiego może się różnić pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, a nawet między pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Dla każdego z zatrudnionych pozostanie ono stałe.

Przy określaniu jego wynagrodzenia pracodawca będzie brał pod uwagę rzeczywisty wkład pracy każdego pracownika w tworzenie gier. Planuje też wprowadzenie imiennych dokumentów opisujących podział obowiązków pracownika i czas pracy przeznaczony na zadania twórcze i pozostałe. Będzie on podpisywany przez pracownika i jego przełożonego. Treść karty stanowiskowej ustalana będzie raz na rok. Osobno dla każdego pracownika będzie też prowadzona ewidencja efektów twórczych jego pracy w elektronicznym systemie.

Odpowiedź dyrektora KIS nie była korzystna dla firmy. Wyjaśnił, że nie można z góry przyjąć, jaki procent wynagrodzenia będzie dotyczyć działalności twórczej. Przepis o zryczałtowanych kosztach autorskich nie znajdzie zastosowania do wynagrodzenia wyliczonego w sposób hipotetyczny, nawet jeśli będzie ono zbliżone do wartości rzeczywistej. Firma powinna w sposób jednoznaczny ustalić wartość honorarium należnego pracownikom w każdym miesiącu, za który uwzględnia koszty autorskie.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.40 11.25.2017.1.HK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA