Tag:

Czas Pracy

Powiązane

Kadry

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

Pracownik - rodzic może wnioskować o system skróconego tygodnia pracy czy obniżenie etatu na wybrany okres. Mogą to być miesiące wakacyjne, ale równie dobrze czas aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Szersza informacja o warunkach zatrudnienia tylko na wniosek

Pracowników przyjętych po 25 kwietnia trzeba poinformować m.in. o dobowym i tygodniowym czasie pracy. Wcześniej zatrudnieni mogą uzyskać uzupełnioną informację o warunkach zatrudnienia na własną prośbę.

Pracy zdalnej okazjonalnej nie przelicza się na godziny

Uwzględniając wniosek osoby pracującej w systemie równoważnym po 12 godzin o pracę zdalną okazjonalną, z jej puli należy za każdym razem odliczyć jeden z 24 dni tego uprawnienia.

Brak rejestru godzin pracy nie chroni pracodawcy

Mimo nieprowadzenia ewidencji czasu pracy lub jej nierzetelności, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli przy pomocy innych dowodów wykaże fakt przepracowania określonej liczby godzin, w tym godzin nadliczbowych.

TSUE: Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo obok tygodniowego

Odpoczynek dobowy nie stanowi części odpoczynku tygodniowego, lecz się do niego dodaje. Nawet jeśli odpoczynek dobowy bezpośrednio poprzedza odpoczynek tygodniowy.

Katarzyna Wilczyk: Pensja za udawanie może być niewypłacona

Symulowanie wykonywania pracy może stanowić podstawę roszczeń pracodawcy o odszkodowanie za „kradzież czasu pracy” również i przed polskimi sądami.

Nadgodziny mogą powstać jeszcze przed rozpoczęciem dnia pracy

Doba „pracownicza” nie zmienia się na skutek polecenia wcześniejszego rozpoczęcia pracy, jeżeli taka zmiana nie opiera się na modyfikacji harmonogramu.

Dodatkowe dni wolne w miesiącu. Firmy zapłacą za oddawanie krwi

Dodatkowe dni wolne dla pracownika, który oddaje krew, obciążą pracodawców. Tymczasem można wprowadzić inne zachęty, niezwiązane z zatrudnieniem.

Kodeksowe gwarancje wypoczynku tylko dla etatowców. Minister: i tak musi zostać

Brakuje przepisów, które chroniłyby konstytucyjne prawo do wypoczynku w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uważa, że nie można tego zmienić ani przepisami Kodeksu pracy, ani rozporządzeniem wydanym na jego podstawie.