Tag: Czas Pracy

Powiązane

Kadry

Dłuższą dniówkę w systemie równoważnym różnie się kwalifikuje

Praca ponad zaplanowany w grafiku czas nie tworzy jednolitej pracy nadliczbowej. Mogą wystąpić nadgodziny dobowe, średniotygodniowe czy praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Pracodawca będzie musiał być transparentny

Polityka personalna ma być kreowana w sposób przejrzysty, a warunki pracy powinny być przewidywalne. Tego wymaga od pracodawców unijna dyrektywa, która wprowadzi niedługo nowe obowiązki pracodawców.

Koniec z darmowym dyżurem pod telefonem. Szykują się zmiany w Kodeksie pracy

Informatycy i serwisanci dostaną pieniądze za oczekiwanie w domu na wezwanie do usunięcia awarii.

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Resorty infrastruktury, finansów i pracy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Transportu Drogowego przygotowały wytyczne w zakresie stosowania nowych przepisów dotyczących kierowców w transporcie międzynarodowym.

Prawo pracownika do bycia offline

W czasie wolnym od pracy pracownik nie ma obowiązku pozostawania z pracodawcą w kontakcie, w tym również za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dotyczy to także osób pracujących zdalnie.

W systemie równoważnym trzeba właściwie kwalifikować nadgodziny

Z definicji dobowych godzin nadliczbowych wynika, że występują one po przekroczeniu wydłużonego wymiaru, który faktycznie został zaplanowany na dany dzień.

Nadgodziny nie muszą przypadać tuż po dniówce

Pracownik może podjąć pracę nadliczbową w kilka godzin po zakończeniu zadań zgodnie z rozkładem. Przerwa w wykonywaniu obowiązków nie będzie wliczana do czasu pracy.

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy - co z czasem pracownika?

Czy udział pracownika w szkoleniu odbywającym się poza godzinami pracy powoduje konieczność oddania mu czasu wolnego?

Poleceniem służbowym nie wolno zmieniać stałych godzin pracy

Zmiana stałego rozkładu czasu pracy wymaga modyfikacji regulaminu pracy lub obwieszczenia, chyba że pracownik sam się o to zwróci.

Przewóz międzynarodowy to nie delegacja

Nie można już uznać, że kierowca wykonujący transport międzynarodowy jest w podróży służbowej. Tym samym nie ma podstaw do wypłaty należności z tego tytułu zwolnionych z podatku i składek.