Tag: Czas Pracy

Powiązane

Kadry

Niepełnosprawny pilnujący mienia może pracować dłużej

Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może przepracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Większy limit obowiązuje pracowników ochrony.

Kilkugodzinna przerwa na wniosek pracownicy w ciąży

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić podanie o przejście na system przerywany czasu pracy, jeżeli składa go m.in. kobieta będąca w ciąży powikłanej. Przepisy nie przewidują tego w razie, gdy ciąża przebiega bez komplikacji.

Dłuższą pracę trzeba rozliczyć jako nadgodziny

W systemie podstawowym czasu pracy pracodawca nie może planować wydłużeń dobowych powyżej ośmiu godzin przy odpowiednio krótszej pracy w innych dniach.

Zadaniowy nie znaczy nienormowany

Pracodawca może objąć niektórych pracowników zadaniowym czasem pracy. Ale także wobec tych osób obowiązują kodeksowe normy czasu pracy i obowiązek zapłaty za pracę nadliczbową.

Specustawa obniżyła etaty, pensje i odprawy

Zmniejszony na podstawie tarczy antykryzysowej wymiar czasu pracy wpływa również na należne odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Dodatkowo świadczenia te obowiązuje obecnie niższy limit.

W kryzysie kierowcy zawodowi dłużej za kółkiem

Do 30 września 2022 r. dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu został wydłużony o dwie godziny, a maksymalny czas tygodniowy – o cztery godziny.

Zastępca nie może pracować więcej niż zastępowany

Umowę na zastępstwo można podpisać na niższy wymiar czasu pracy niż ten, na jaki jest zatrudniony nieobecny pracownik. Podniesienie etatu zwykle nie wchodzi w grę.

Mniej stażu pracy przy niepełnym etacie

Przepisy unijne pozwalają, by okres zatrudnienia pracownika na części etatu był liczony proporcjonalnie do czasu faktycznie poświęconego na wykonywanie pracy.

Kierowca auta osobowego musi odpocząć w trakcie tygodnia

Szoferzy pojazdów przeznaczonych do przewozu do 3,5 tony lub do 9 osób łącznie z kierowcą nie podlegają pod przepisy pozwalające na wykorzystywanie odpoczynków na przełomie tygodnia.

Pomoc finansowa dla firm wciąż aktualna

Programy tarcz antykryzysowych zostały zakończone. Przedsiębiorcy mają jednak inne możliwości ubiegania się o pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji ich działalności.