Tag: Czas Pracy

Powiązane

Kadry

Dodatek należy się też za kilka minut pracy w nocy

Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w nocy także, gdy przepracuje w porze nocnej niepełną godzinę.

Kierownik czasem dostanie pensję za nadgodziny

Osoba szefująca zespołem pracowników nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że to pracodawca narzuca jej wadliwą organizację pracy lub powierza zbyt dużą liczbę zadań.

Czy zaplanowane usuwanie awarii uzasadnia skrócenie odpoczynku?

Tylko nagła i nieplanowana konieczność usunięcia awarii pozwala skrócić tygodniowy odpoczynek pracownika. Ale nie może on trwać krócej niż 24 godziny.

Ruchomy czas pracy z rejestracją co do minuty

Ewidencja w ruchomych rozkładach czasu pracy musi zawierać dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

35-godzinny odpoczynek musi przypaść w ciągu tygodnia

Odpoczynek tygodniowy może przypadać na początku tygodnia. W każdym tygodniu okresu rozliczeniowego musi on jednak trwać co do zasady co najmniej 35 godzin.

Wykonywanie czynności związkowych nie jest czasem pracy

Jeśli pracownik wykonuje czynności związkowe poza godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać mu w zamian innego dnia wolnego. Za czas wykonywania czynności związkowych pracownik nie otrzyma też dodatkowego wynagrodzenia.

Każda minuta ponad normę to praca nadliczbowa

Choć potocznie mówi się o pracy w godzinach nadliczbowych, to faktycznie pracą nadliczbową jest każdy przedział czasu przepracowany ponad normę lub wydłużony wymiar w systemie równoważnym.

Czas pracy: polecenie służbowe po godzinach a doba pracownicza

Początek doby pracowniczej wyznacza rozkład czasu pracy, a nie faktyczna godzina rozpoczęcia pracy.

Zastępca nie może pracować dłużej niż zastępowany

Wymiar etatu osoby zastępującej nieobecnego pracownika nie może przekraczać tego, na jaki jest zatrudniona zastępowana osoba.

Krótsza dniówka w upał to dobra wola szefa - na co mogą liczyć pracownicy

Przepisy w wąskim zakresie konkretyzują uprawnienia pracowników na wypadek wysokich temperatur. To, na co mogą liczyć, zależy przede wszystkim od podejścia pracodawcy.