Tag: Czas Pracy

Powiązane

Kadry

Pracodawca może zredukować dni robocze w tygodniu

Szefowa resortu rodziny w odpowiedzi na interpelację twierdzi, że nie planuje ustawowo redukować liczby dni roboczych w tygodniu. Może to jednak zrobić sam pracodawca.

W 2023 roku 250 dni pracy, 115 wypoczynku

W 2023 r. do przepracowania jest 2000 godzin. Będzie to o osiem godzin mniej pracy niż w 2022 r. Kolejnych osiem godzin ubywa też w stosunku do 2021 r.

Home office to problem z godzinami pracy

Aby uniknąć konsekwencji prawnych, pracodawcy muszą i będą musieli kontrolować czas pracy zdalnej, mimo niedoskonałości prawa w tym względzie. Powinni przynajmniej wymusić na użytkownikach rejestrowanie początku i końca pracy, jak również przerw w jej świadczeniu.

Osoba pracująca zdalnie ma prawo być offline

W przepisach prawa brak jest jak dotąd odrębnej regulacji dotyczącej tzw. prawa do wyłączenia się. Można je jednak wyprowadzić z ogólnych przepisów o czasie pracy oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Krótsza dniówka przez brak ogrzewania

Pracownik może wnioskować o skrócenie czasu pracy w związku z niskimi temperaturami. A jeśli stwarza to zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, nawet przerwać pracę.

Jaki system czasu pracy najlepiej się sprawdzi przy pracy zdalnej

System czasu pracy powinien być dostosowany do całokształtu wykonywanej pracy. Przy home office należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj pracy czy miejsce jej wykonywania, ale też planowaną częstotliwość.

Polecając pracę w święto trzeba uwzględnić sytuację pracownika

Usługi dla zagranicznego kontrahenta wolno świadczyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej również w polskie dni świąteczne. Przy zlecaniu tej pracy pracodawca powinien jednak uwzględnić zasady współżycia społecznego.

Grafik można także wywiesić na tablicy ogłoszeń

Wolno stosować każdy sposób przekazania pracownikom harmonogramów, który daje możliwość faktycznego zapoznania się z nimi oraz powracania do ich treści.

Szef narzuci ruchome godziny pracy

Na podstawie porozumień zbiorowych pracodawca może wprowadzić ruchomy rozkład czasu pracy tylko dla jednego pracownika. Musi się on jednak odnosić do rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska, a nie być przypisany do indywidualnej osoby.

Praca zdalna: korzyści i zagrożenia dla pracodawcy

Oferując możliwość wykonywania pracy na odległość, pracodawca ma większy wybór potencjalnych kandydatów. Może też oszczędzić na kosztach biura. Z drugiej strony ma utrudniony nadzór nad wykonywaniem obowiązków i czasem pracy.