Tag: Prawa Autorskie w Pracy

Powiązane

Kadry

SN odpowie na pytanie: czy walka z piratami wymaga podania nazwisk

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy szukający ochrony praw autorskich może żądać od portali danych osobowych użytkowników sieci.

50 proc. koszty od honorarium autorskiego w umowie o pracę

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w umowie o pracę jest zmniejszenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz zwiększenie wysokości wynagrodzenia netto pracownika. Podwyższone koszty dotyczą tylko części przysługującego wynagrodzenia autorskiego – pozostała część jest rozliczana z kosztami ustawowymi w zryczałtowanej formie.

Tokeny jako nowa forma ochrony praw podmiotowych w środowisku cyfrowym

Dzieła opublikowane w internecie (i nie tylko) mogą korzystać z ochrony prawnej, a ich twórcy mogą czerpać zyski z ich obrotu.

Prawa autorskie i pokrewne na unijnym rynku cyfrowym – kluczowe zmiany

Każdy kraj członkowski musi implementować zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 roku oraz zmiany dyrektywy 96/9/WE i 2001/29/WE do krajowego porządku prawnego. Termin upłynął 7 czerwca 2021 roku. W Polsce nadal brakuje stosownej ustawy.

Czy można wykorzystać firmowe zdjęcia na prywatnych kontach w social mediach?

- Czy pracodawca może żądać zwrotu kosztów przeprowadzenia profesjonalnej sesji fotograficznej, po zakończeniu współpracy z pracownikiem, w związku z wykorzystywaniem przez niego fotografii z tej sesji na prywatnym profilu w social mediach?

PIT: młodzi programiści bez prawa do zwolnienia z podatku

Pracownicy przenoszący prawa autorskie na pracodawcę mają przychody z praw majątkowych. Nie przysługuje im zwolnienie dla osób poniżej 26. roku życia.

Własność intelektualna na Wyspach. Co się zmieniło po 1 stycznia 2021 roku?

Przedsiębiorcy działający na terytorium Unii Europejskiej muszą dostosować się do zmian wynikających z brexitu – w tym ograniczeń i nowych obowiązków.

Usługi dotyczące praw własności intelektualnej w kosztach bez limitu

Czynności polegające na przygotowywaniu strategii w zakresie własności, rejestrowaniu patentów i innych praw ochronnych oraz prowadzeniu postępowań związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej można ująć w kosztach uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

Prawo autorskie: kiedy packshoty w sklepie internetowym są pod ochroną

Tworzenie internetowych platform zakupowych wiąże się z szeregiem wymogów, jakie muszą zostać spełnione, aby sprzedaż nie tylko odbywała się zgodnie z poszanowaniem prawa i wszechobecnej konkurencji, ale przynosząc jednocześnie korzyści biznesowe.

Łatwiej dochodzić roszczeń za naruszenie praw własności intelektualnej

W postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej wprowadzono instrumenty prawne w zakresie postępowania dowodowego. Jest to m.in. wezwanie do udzielenia informacji.