Tag:

Prawa Autorskie w Pracy

Powiązane

Kadry

Jak chronić prawa autorskie przed wykorzystaniem ich przez sztuczną inteligencję?

Wykorzystywanie cudzych utworów w celu zasilenia czy trenowania sztucznej inteligencji nie jest w Polsce dozwolone. Właściciel praw może mieć jednak problem z wykazaniem naruszenia. Można zawczasu podjąć działania zaradcze. Podpowiadamy jakie.

Filmowcy pozywają Polskę na ponad 400 mln zł

Jako że nie udało się uchwalić stosownej ustawy, branża domaga się od państwa rekompensaty za należące im się opłaty od sprzedawanych czystych płyt CD czy papieru do kserokopiarek, ale już nie od smartfonów.

Większość Polaków uważa, że koncerny streamingowe powinny dzielić się z artystami

68 proc. respondentów uważa, że w razie sukcesu filmu czy serialu twórcy powinni dostawać dodatkowe wynagrodzenie, a zagraniczne platformy VOD powinny dzielić się sukcesem danej produkcji z jej twórcami.

Sztuczna inteligencja a prawa autorskie do wygenerowanych treści

Jeśli treść utworzona przez użytkownika ChatGPT nie spełni wymagań ustawowych dotyczących twórczości i indywidualnego charakteru utworu, nie będzie korzystała z ochrony praw autorskich.

Linkowanie: czy przedsiębiorca jest bezpieczny w internecie

Odsyłając do nielegalnie zamieszczonych utworów, możemy wejść w kolizję z prawem.

Jak chronić prawa autorskie zapisane w fabrycznej linii

Warto zadbać o status prawny programów komputerowych w maszynach i urządzeniach firmy.

Skutki umów o pracę i zlecenia dla nabycia praw własności intelektualnej

Decydując się na określoną formę współpracy, przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności doprecyzowania niektórych zagadnień.

Jak zaksięgować oprogramowanie wytworzone przez firmę we własnym zakresie

Przedsiębiorstwa mogą tworzyć własnymi siłami oprogramowanie przy wykorzystaniu własnych pracowników. Czy taki program, o wartości powyżej 10 tys. zł, można aktywować, uznając na gruncie prawa bilansowego i podatkowego za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji?

Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła odsetek i należności licencyjnych w spółkach osobowych

W obecnym stanie prawnym spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W niektórych przypadkach podatnikiem mogą stać się również spółki jawne.

Jacek Wojtaś: SN wzmacnia ochronę twórców na portalach

Waga wyroku Sądu Najwyższego przeciwko Chomikuj.pl polega na tym, że orzeczenie idzie dalej nawet niż TSUE: sankcje za naruszenie praw autorskich mogą być stosowane także wobec pośredniego naruszyciela, portalu hostingowego – wyjaśnia Jacek Wojtaś, koordynator ds. europejskich Izby Wydawców Prasy.