Tag: Prawa Autorskie w Pracy

Powiązane

Kadry

Jak chronić prawa autorskie zapisane w fabrycznej linii

Warto zadbać o status prawny programów komputerowych w maszynach i urządzeniach firmy.

Skutki umów o pracę i zlecenia dla nabycia praw własności intelektualnej

Decydując się na określoną formę współpracy, przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności doprecyzowania niektórych zagadnień.

Jak zaksięgować oprogramowanie wytworzone przez firmę we własnym zakresie

Przedsiębiorstwa mogą tworzyć własnymi siłami oprogramowanie przy wykorzystaniu własnych pracowników. Czy taki program, o wartości powyżej 10 tys. zł, można aktywować, uznając na gruncie prawa bilansowego i podatkowego za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji?

Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła odsetek i należności licencyjnych w spółkach osobowych

W obecnym stanie prawnym spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W niektórych przypadkach podatnikiem mogą stać się również spółki jawne.

Jacek Wojtaś: SN wzmacnia ochronę twórców na portalach

Waga wyroku Sądu Najwyższego przeciwko Chomikuj.pl polega na tym, że orzeczenie idzie dalej nawet niż TSUE: sankcje za naruszenie praw autorskich mogą być stosowane także wobec pośredniego naruszyciela, portalu hostingowego – wyjaśnia Jacek Wojtaś, koordynator ds. europejskich Izby Wydawców Prasy.

Ulga dla młodych zależy od pracodawcy

Spółka zatrudniająca informatyków poniżej 26. roku życia może zastosować zwolnienie z podatku dochodowego, jeśli wypłaca jednolite wynagrodzenie, bez wyodrębnienia honorarium autorskiego.

Rewolucja podatkowa uderza w sektor IT

Dla wielu menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów Polski Ład oznacza uszczuplenie kwoty wynagrodzenia wypłacanego na konto. Ten trend jest szczególnie widoczny w branży IT.

Podwójna stawka wynagrodzenia dla solidnego płatnika

Od 1 lipca 2022 r. płatnicy mogą odliczyć 0,6 proc. terminowo przekazanych zaliczek na PIT. Podwyżka ma związek z ostatnimi zmianami systemu podatkowego, które obciążyły budżety firm.

Drony w prawie autorskim

Drony zbierają dane dla budownictwa. To, co zbiorą, podlega też innej ochronie.

Prawna ochrona programów komputerowych

W dobie powszechnej informatyzacji istotną rolę w działalności gospodarczej i poza nią odgrywają programy komputerowe. Wrosły one w naszą codzienność do tego stopnia, że czasem można zapomnieć o ich istnieniu. Pamiętać jednak należy na pewno o tym, że programy komputerowe podlegają ochronie prawnej. Realizowana jest ona w różnych reżimach, w ramach różnych praw własności intelektualnej.