fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jak dołączyć do światowego rynku zamówień publicznych

www.sxc.hu
Ekspansja na międzynarodowe rynki nie musi prowadzić wyłącznie przez eksport lub dokonywanie bezpośrednich inwestycji. Droga do zaistnienia na nich może prowadzić przez przetargi organizowane przez największe organizacje.

Polscy przedsiębiorcy mogą oferować swoje produktu lub usługi na całym świecie, kierując je bezpośrednio do potencjalnych klientów, kontrahentów, współpracujących firm. To jednak nie jedyny sposób, aby zaistnieć na rynku międzynarodowym. Taką szansę stwarzają także zamówienia publiczne ogłaszane przez najważniejsze organizacje międzynarodowe. Zaczynając od najbliższej nam Unii Europejskiej, poprzez Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kończąc na Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Przykładowo tak ostatnia, licząc razem z jej instytucjami (agencjami) wyspecjalizowanymi w 2013 roku zamówiła towary i usługi o wartości przeszło 16 miliardów dolarów amerykańskich (Annual Statistical Report on United Nations Procurement, 2013)

Z kolei zlecenia publiczne OECD stanowiły 27 proc. wszystkich jej wydatków, a wartość kontraktów na towary i usługi wyniosła ponad 98 mln euro. Zrealizowano ponad 11 tys. zamówień, podpisano 243 kontrakty, przeprowadzono 98 konsultacji rynkowych oraz 36 przetargów (dane za 2014r.).

Tylko te dwa przykłady pokazują skalę międzynarodowych przetargów, w których, co do zasady, także polskie firmy mają prawo przedstawiać swoje oferty. Jak zatem włączyć się do światowego rynku zamówień publicznych? Przede wszystkim należy śledzić pojawiające się ogłoszenia lub zapytania ofertowe. Udział w przetargach może wymagać dokonania wcześniejszej rejestracji. Przykładowo dla przetargów organizowanych przez OZN należy tego dokonać poprzez bazę zamówień – United Nations Global Marketplace (UNGM).

Natomiast za stronę organizacyjno-prawną przetargów OECD odpowiedzialna jest Centralna Grupa ds. Zaopatrzenia OECD (Central Purchasing Group, CPG). W procesie zamówień nie uczestniczą organy polityczne organizacji, co ma być gwarancją bezstronności w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Podstawowe tryby udzielania zamówień w OECD podzielić można na:

- zamówienia na kwotę poniżej 30 tys. euro - wymóg minimum 1 oferty, tryb: konsultacje rynkowe (market consultations),

- zamówienia na kwotę 30 tys. -150 tys. euro - wymóg minimum 3 ofert, tryb: konsultacje rynkowe (market consultations),

- zamówienia na kwotę powyżej 150 tys. euro - wymóg minimum 5 ofert, tryb: wezwanie do składania ofert przetargowych (calls for tenders).

Przedsiębiorcy mogą znaleźć Informacje o zasadach organizacji przetargów i zamówień w wymienionych wyżej instytucjach na specjalnej stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witrynie poświęconej właśnie tym zagadnieniom. Znajduje się ona pod adresem: www.mzp.parp.gov.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA