fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

SN: Przedawnienie roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

www.sxc.hu
Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości można się domagać tylko przez trzy lata.

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne prawne sądu okręgowego dotyczące przedawnienia roszczeń. Chodziło o grunt, przez który przebiegał gazociąg.

Zdaniem spółki cywilnej, do której należał ten grunt, wybudowano go bez jej zgody. Gmina nigdy nie wywłaszczała wspólników spółki z gruntu, pod którego powierzchnią znajduje się gazociąg. Nadal są więc jej właścicielami.

Wystąpili więc do przedsiębiorstwa przesyłowego o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, w wysokości 33 tys. zł. Zakład odmówił, twierdząc, że roszczenia z tego tytułu już się przedawniły.

Sprawa trafiła do sądu rejonowego, a ten zasądził wynagrodzenie, ale tylko za okres od 12 września 2012 r. do 4 grudnia 2013 r. W pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Wówczas spółka odwołała się do sądu okręgowego. Bronili się, że ich roszczenie ma charakter cywilny i nie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że ich domaganie się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości jeszcze się nie przedawniło, bo nie minęło dziesięć lat.

Sąd Okręgowy nabrał wątpliwości prawnych i zadał pytanie SN. Mianowicie interesowało go, czy roszczenie wspólników spółki cywilnej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości w związku z przebiegiem gazociągu należącego do przedsiębiorcy przesyłowego przedawnia się w terminie trzech czy dziesięciu lat. Sąd Okręgowy podkreślił, że orzecznictwo sądowe jest bardzo rozbieżne i trudno się nim posiłkować.

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie. W swojej uchwale stwierdził, że roszczenie, o którym mowa, przedawnia się w terminie trzech lat.

Oznacza to, że uchwała nie jest korzystna dla skarżącej się spółki.

sygnatura akt: III CZP 5/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA