Tag: Wywłaszczenie i Zwrot

Tomasz Bratek: Zwrot zreprywatyzowanych nieruchomości spadkobiercom jest możliwy

Po wyroku NSA pierwszą, oczywistą czynnością z naszej strony zdaje się segregowanie spraw na te wydane później i wcześniej niż dziesięć lat temu, a następnie wystąpienie do właściwych organów z wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań o unieważnienie części decyzji – mówi zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek.

Elektrownia atomowa czyli powtórka z CPK?

Rządowy projekt o przygotowaniu i realizacji obiektów energetyki jądrowej, przewiduje o wiele większą skalę i szybszą procedurę wywłaszczeń niż przy budowie CPK. Trwają prace nad przepisami.

Robert Gwiazdowski: Reprywatyzacja i praworządność

Dwie prawnicze informacje zaprzątnęły uwagę publiczności na początku tygodnia.

Roman Nowosielski, były sędzia TS: Nie spodziewajmy się przełomu w reprywatyzacji

Decyzja administracyjna jest zdarzeniem prawnym, z którego wynikają określone roszczenia – mówi adwokat Roman Nowosielski, były sędzia Trybunału Stanu.

Miliony do zwrotu za zreprywatyzowane nieruchomości

Przez 30 lat sądy rozpatrujące sprawy o odzyskanie nieruchomości, wniesione przez dysponentów roszczeń restrukturyzacyjnych, się myliły – uznał NSA.

Przełomowy wyrok NSA: koniec z "dziką reprywatyzacją"

Kupcy roszczeń reprywatyzacyjnych w tym kancelarie prawne zajmujące się tym procesem, nie byli stronami postępowań reprywatyzacyjnych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w czterech sprawach, które dzisiaj doczekały się finalizacji. Jego decyzja jest prawomocna i nie podlega kasacji.

Za wywłaszczenie ma być uczciwsza cena

Przejęcie przez państwo gruntu właściciele lub użytkownicy mają uzyskać rynkowe odszkodowanie i możliwość zagospodarowania się w innym miejscy.

Nietypowe działanie prokuratura. Prowadził "śledztwo" w sprawie cywilnej

Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi sprawy dotyczące reprywatyzacji tzw. łódzkich kamienic. W jednej z nich prokurator stanął przed wyzwaniem łączenia narzędzi typowych dla śledztw i pracy historyka.

Ważna uchwała NSA ws. wywłaszczenia nieruchomości

Sama umowa przelewu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości nie powoduje, że jej nabywca jest stroną postępowania o ustalenie odszkodowania.

Kardas, Gutowski: Nacjonalizacja pod płaszczykiem „legitymacji czynnej”

Orzeczenia sądów administracyjnych sankcjonują bezprawne przejęcia gruntów, które nie mogły stać się, zgodnie z ówczesnymi przepisami, własnością państwa.