Tag: Wywłaszczenie i Zwrot

Jak opodatkować VAT odszkodowanie za wywłaszczenie - wyrok WSA

Gdy odszkodowanie jest jedyną formą zapłaty za oddane z mocy prawa Skarbowi Państwa grunty, to jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, którą dla wyliczenia podstawy opodatkowania należy traktować jako brutto zawierającą podatek.

Andrzej Tokaj: (Nie)zakończona reprywatyzacja

Czy brak rozliczeń za wywłaszczenia jest sprawiedliwy?

Piotr Zamroch: Niech płaci tylko aktualny właściciel urządzeń

Każde wywłaszczenie nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu.

Tomasz Ludwik Krawczyk: Trzeba jeszcze ukarać ofiary

Państwo polskie do oczywistej krzywdy wyrządzonej właścicielom nieruchomości dołożyło co najmniej trzy kolejne.

Bez zwrotów i odszkodowań za znacjonalizowanie mienie - w cieniu Lex TVN przyjęto kontrowersyjną nowelizację KPA

Po kompromisowych poprawkach wniesionych przez senat do głośnej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego nie pozostało śladu. Nie będzie nie tylko zwrotów znacjonalizowanych nieruchomości w naturze ale i trwające postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji na mocy których w okresie PRL bezprawnie odebrano własność zostaną umorzone. To zaś oznacza również brak szansy na uzyskanie odszkodowania.

Marcin K. Schirmer: Cios w prawo własności

Nie ma mienia polskiego czy żydowskiego. Jest mienie dawnych właścicieli, za które należy się rekompensata. Drogę do niej może zamknąć nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego.

Byli ziemianie apelują o korektę noweli kodeksu postępowania administracyjnego

Nowelizacja procedury administracyjnej nie ma nic wspólnego z rzekomym ryzykiem płacenia przez Polskę za hitlerowskie zbrodnie – pisze do premiera Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

TK - przepisy specustawy drogowej o zwrocie przejętej nieruchomości są niekonstytucyjne

Przepisy specustawy drogowej, które nie przewidują możliwości zwrotu nieruchomości przejętej na potrzeby budowy drogi publicznej, są niekonstytucyjne – orzekł w środę TK.

Tomasz Pietryga: Nowelizacja kpa to nie jest powtórka z bubla

Posłowie, uchwalając nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, kierowali się wyrokiem TK i konstytucyjnymi racjami. Inaczej, niż w przypadku głośnej ustawy o IPN, polityki tu nie było.