Tag: Wywłaszczenie i Zwrot

Robert Pindor: CPK - strata wywłaszczanych

Zamiast uregulowania uczciwej wyceny nieruchomości wywłaszczanych na cele budowy lotniska, rząd zdecydował się na rozwiązanie najbardziej niekorzystne dla właścicieli.

W miejsce zasady korzyści ma być zryczałtowana stawka odszkodowania

Po wejściu w życie nowych przepisów przy wycenie nieruchomości i w konsekwencji przy ustalaniu wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, nie będzie brany pod uwagę cel wywłaszczenia, a podstawą wyceny będzie dotychczasowy sposób użytkowania.

Wywłaszczenia pod CPK. Kulisy niespodziewanej decyzji Sejmu

Sejm niespodziewanie zdjął z porządku obrad głosowanie nad wnioskiem Senatu o odrzuceniu ustawy dotyczącej odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod Centralny Port Komunikacyjny.

Za wywłaszczony dom dostanie się mniej pieniędzy

Likwidacja tzw. zasady korzyści spowoduje, że właściciele np. gruntów zajętych pod inwestycje publiczne dostaną odszkodowanie wyliczone na gorszych niż dziś zasadach.

Tomasz Bratek: Zwrot zreprywatyzowanych nieruchomości spadkobiercom jest możliwy

Po wyroku NSA pierwszą, oczywistą czynnością z naszej strony zdaje się segregowanie spraw na te wydane później i wcześniej niż dziesięć lat temu, a następnie wystąpienie do właściwych organów z wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań o unieważnienie części decyzji – mówi zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek.

Elektrownia atomowa czyli powtórka z CPK?

Rządowy projekt o przygotowaniu i realizacji obiektów energetyki jądrowej, przewiduje o wiele większą skalę i szybszą procedurę wywłaszczeń niż przy budowie CPK. Trwają prace nad przepisami.

Robert Gwiazdowski: Reprywatyzacja i praworządność

Dwie prawnicze informacje zaprzątnęły uwagę publiczności na początku tygodnia.

Roman Nowosielski, były sędzia TS: Nie spodziewajmy się przełomu w reprywatyzacji

Decyzja administracyjna jest zdarzeniem prawnym, z którego wynikają określone roszczenia – mówi adwokat Roman Nowosielski, były sędzia Trybunału Stanu.

Miliony do zwrotu za zreprywatyzowane nieruchomości

Przez 30 lat sądy rozpatrujące sprawy o odzyskanie nieruchomości, wniesione przez dysponentów roszczeń restrukturyzacyjnych, się myliły – uznał NSA.

Przełomowy wyrok NSA: koniec z "dziką reprywatyzacją"

Kupcy roszczeń reprywatyzacyjnych w tym kancelarie prawne zajmujące się tym procesem, nie byli stronami postępowań reprywatyzacyjnych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w czterech sprawach, które dzisiaj doczekały się finalizacji. Jego decyzja jest prawomocna i nie podlega kasacji.