Tag: Wywłaszczenie i Zwrot

Spadkobiercy mają prawo dochodzić odszkodowania

W obecnym demokratycznym państwie prawa nie można przerzucać skutków bezprawnego postępowania organów administracji po upływie 60 lat na stronę postępowania, która nie przyczyniła się do takiego stanu rzeczy.

Rewolucja w odszkodowaniach za wywłaszczenie nieruchomości

Trwają prace nad kontrowersyjnym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącym między innymi zmiany zasad obliczania należnego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Trik z księgą wieczystą. Ziobro składa skargę nadzwyczajną

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 czerwca 2017 r., na mocy którego bezprawnie odebrano członkom wspólnoty mieszkaniowej prawa do współwłasności nieruchomości wspólnej na ulicy Karowej w Warszawie - podała Prokuratura Krajowa.

Zwrot gruntów podlega określonym zasadom

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że cel wywłaszczenia wynika przede wszystkim z treści decyzji wywłaszczeniowej lub z innych aktów poprzedzających proces wywłaszczenia.

RPO zaskarżył do TK nowelizację postępowania administracyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który automatycznie umarza trwające sprawy o odszkodowanie za bezprawne decyzje władz z PRL.

Wywłaszczenie bez znacznych korzyści

Nowe zasady wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod inwestycje publiczne to rewolucja. Wśród tych rozwiązań znalazły się i takie, które warto poprawić.

Piotr Zamroch: Niech płaci tylko aktualny właściciel urządzeń

Każde wywłaszczenie nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu.

Andrzej Tokaj: (Nie)zakończona reprywatyzacja

Czy brak rozliczeń za wywłaszczenia jest sprawiedliwy?

Jak opodatkować VAT odszkodowanie za wywłaszczenie - wyrok WSA

Gdy odszkodowanie jest jedyną formą zapłaty za oddane z mocy prawa Skarbowi Państwa grunty, to jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, którą dla wyliczenia podstawy opodatkowania należy traktować jako brutto zawierającą podatek.

Tomasz Ludwik Krawczyk: Trzeba jeszcze ukarać ofiary

Państwo polskie do oczywistej krzywdy wyrządzonej właścicielom nieruchomości dołożyło co najmniej trzy kolejne.